Partnerzy KSOW

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

NIP:
5591997759

REGON:
340536310

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Bąkowska 12
86-160 Warlubie

Numer telefonu: 786286160
Strona WWW: www.goksit.warlubie.pl
Adres e-mail: a.kosicka@warlubie.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w ochronie środowiska
 • Innowacje w leśnictwie

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Optymalizacja zużycia wody

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Zajmujemy się usługami publicznymi. Zagospodarowaniem czasu wolnego dla mieszkańców gminy głównie w sporcie i kulturze. Dbamy też samorozwój mieszkańców organizując różne warsztaty kursy i szkolenia. Znajdujemy się na terenie atrakcyjnym turystycznie więc w okresie letnim swoją ofertę kierujemy również do turystów.

Data rejestracji: 05.04.2023