Partnerzy KSOW

SŁOMKOWIANKI DZIARSKIE BABKI

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8911637203

REGON:
522982855

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Ul Kasztanowa
87-700 Słomkowo

Numer telefonu: 534877172
Adres e-mail: kgwslomkowo@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym
 • Innowacje w ochronie środowiska

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Odnawialne źródła energii
 • Recykling substancji odżywczych

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Sukcesem naszego kgw jest promowanie reprezentowanie naszego regionu powiatu gminy sołectwa na różnego rodzaju ewentach

Data rejestracji: 06.04.2023