Partnerzy KSOW

Katarzyna Hryniewicka

Forma prawna:
Osoba fizyczna

Adres siedziby:
podlaskie
Górna 16
15-523 Grabówka

Numer telefonu: 601288835
Adres e-mail: wojka@op.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje w ochronie środowiska

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Optymalizacja zużycia wody

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Chciałabym zrobić coś dobrego dla swojego środowiska aktywizować mieszkańców

Data rejestracji: 20.06.2023