Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w Okunonie

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
842-178-07-61

Adres siedziby:
pomorskie
Okunino 5
77-200 Okunino

Numer telefonu: 607083228
Adres e-mail: kolookunino@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Marketing produktów rolnych
 • Produkty ze znakami jakości

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Tworzymy wspólnotę mieszkańców wsi zdeterminowanych do realizacji wspólnych celów. Poprawy poziomu życia na wsi rozwoju społecznego i gospodarczego promocji sztuki i kultury.

Data rejestracji: 10.08.2023