Partnerzy KSOW

Fundacja CFBT.PL

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7393953030

REGON:
388779994

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
Poranna 12
11-041 Olsztyn Olsztyn

Numer telefonu: 502331122
Strona WWW: https//cfbt.pl/
Adres e-mail: cbo@cfbt.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
 • Młody rolnik
 • Usługi rolnicze

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

ROZWÓJ I BADANIA

Poprzez regularne badanie trendów rozwojowych i nowości technologicznych a także analizę bieżących badań naukowych z całego świata przyczyniamy się do rozwoju dziedziny Gaszenia Pożarów Wewnętrznych.

 

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia dla wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowejwedług szerokiej gamy autorskich programów szkolenia ze sfery GPW.

ZDROWIE

Prowadzimy kampanię profilaktyki raka oraz ogólnozdrowotną dla środowiska strażackiego a nasze inicjatywy sięgają setek tysięcy strażaków oraz docierają do najwyższych szczebli decyzyjnych.

ZMIANA

Poprzez projekty integracyjne motywacyjne dialog i inspiracje zmieniamy oblicze środowiska strażackiego. Konsolidujemy strażaków z pasją wokół wspólnego celu jakim jest rozwój i wzrost jakości naszego rzemiosła.

Data rejestracji: 22.08.2023