Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Sieniawski Ośrodek Kultury PIEKARNIA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
lubuskie
Sieniawa Żarska 46
68-200 Sieniawa Żarska

Numer telefonu: 602620791
Adres e-mail: Lkom@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym
 • Innowacje w produkcji sadowniczej/ warzywniczej
 • Innowacje w przetwórstwie rolno-spożywczym

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Małe gospodarstwa rolne
 • Rolnictwo precyzyjne

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Przetwórstwo produktów rolnych

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Ochrona gleb przed erozją
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa
 • Gospodarowanie gruntami rolnymi
 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Ekologiczna uprawa ogórków z zastosowaniem systemów nawadniających w liniach kroplujących. Zbieranie magazynowanie wód opadowych i wykorzystanie przy uprawach warzyw. Corocznie od 6 lat organizowanie dla lokalnej społeczności Święta Ogórka Kiszonego w którym uczestnicy otrzymują od organizatorów wszystkie produkty do kiszenia później komisja pod przewodnictwem księdza proboszcza dokonuje oceny słoików wg przyjętych kryteriów wrażenie ogólne smak ogórka twardość smak wody i zapach wody przy czym komisja nie zna osób których słoiki są oceniane.

Ponadto Stowarzyszenie organizuje dla mieszkańców Święto Kobiet Noc Kupały Święto Niepodległości wigilia dla samotnych pomoc dla potrzebujących w postaci paczek świątecznych. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Starostwie Powiatowym w Żarach

 

Data rejestracji: 07.09.2023