Partnerzy KSOW

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO Warzęgowianie

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9880293050

REGON:
021974036

Adres siedziby:
dolnośląskie
Warzęgowo 14
56-100 Warzęgowo

Numer telefonu: 604789247
Strona WWW: www.warzegowianie.pl.tl
Adres e-mail: opyd@autograf.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Leader/ RLKS
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

W siedzibie stowarzyszenia funkcjonuje Dolnośląski Zespół Folklorystyczny WARZĘGOWIANIE z 50-cio letnim dorobkiem artystycznym w kraju i za granicą. Działalność kulturalna prowadzona jest po sąsiedzku w Klubie Ludowym BIESIADA który jest kontynuatorem bogatej działalności byłego Klubu i Prasy i Książki Ruch wielokrotnego laureata nagród wojewódzkich i krajowych. Stowarzyszenie jest organizatorem corocznych Warzęgowskich Spotkań Kapel NA GANKU- odbyło się 12 edycji w których uczestniczyły kapele z całego kraju.

Data rejestracji: 25.09.2023