Partnerzy KSOW

Certyfikowane gospodarstwo ekologiczne

Forma prawna:
Inne niż wyżej wymienione

Adres siedziby:
łódzkie
38 STOBNICA
97-510 RĘCZNO

Numer telefonu: 503761236
Adres e-mail: martagabrych.biuro@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

 • Transfer wiedzy
 • Innowacje w łańcuchach żywności
 • Innowacje społeczne i organizacyjne
 • Innowacje w rolnictwie ekologicznym

II. Rentowność i konkurencyjność gospodarstw

 • Alternatywne źródła dochodów dla rolników (różnicowanie dochodów gospodarstw)
 • Małe gospodarstwa rolne
 • Organizacje i zrzeszenia producentów rolnych
 • Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie
 • Usługi rolnicze

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

 • Skrócone łańcuchy dostaw żywności
 • Marketing produktów rolnych
 • Przetwórstwo produktów rolnych
 • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

 • Zachowanie różnorodności biologicznej
 • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

 • Optymalizacja zużycia wody
 • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

 • Aktywizacja społeczna
 • Budowanie marki terytorialnej
 • Leader/ RLKS
 • Infrastruktura wiejska ( m.in.: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, internet)
 • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
 • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
 • Odnowa wsi
 • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Od kilku lat prowadzimy gospodarstwo ekologiczne udało nam się zdobyć certyfikat ekologiczny. Aktualnie jesteśmy w procesie badania próbek gleby aby opracować plan nawożenia i wzbogać glebę w niezbędne składniki i tym samym przygotować do przyszłorocznej produkcji .

Data rejestracji: 05.11.2023