Partnerzy KSOW

Fundacja Rozwoju Wsi

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7393994023

REGON:
527393017

Adres siedziby:
warmińsko-mazurskie
Warszawska 15
11-300 Biskupiec

Numer telefonu: 574258080
Strona WWW: fundacjarozwojuwsi.pl
Adres e-mail: michal.cialon@fundacjarozwojuwsi.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Gospodarowanie gruntami rolnymi
  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja została powołana na początku 2024 roku i obecnie udostępniamy mieszkańcom wsi organizacjom pozarządowym firmom i samorządom narzędzia cyfrowe wspierające ich w działaniach Smart Villages. Są to strony internetowe tablica informacyjno-komunikacyjna platforma handlowa platforma szkoleniowa i inkubator przedsiębiorczości.

Data rejestracji: 12.03.2024