Partnerzy KSOW

Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu Kujawskim

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8883053127

REGON:
910269150

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Kolejowa 44
87-880 Brześć Kujawski

Numer telefonu: 723704252
Adres e-mail: ospbrzesckujawski@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Ochotnicza Straż Pożarna w Brześciu Kujawskim jest stowarzyszeniem działającym na płaszczyźnie zapewnienia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Wykonuje także zadania spoczywające na samorządzie gminnym w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Ma swoją siedzibę bezpośrednio przy ruchliwej drodze krajowej 62. Wypełnia skutecznie zadania ratownicze systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje. Od 1995 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu Kujawskim została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w związku z czym zwiększył się zakres zadań o zadania dotyczące ratownictwa technicznego chemiczno-ekologicznego drogowego medycznego i powodziowego. Częste wyjazdy do działań ratowniczo-gaśniczych udział w ćwiczeniach oraz zaangażowanie w działania na rzecz społeczeństwa wystawiają jednostce wysoką ocenę wśród społeczeństwa. Ogromy postęp cywilizacyjny i technologiczny zmienił w sposób istotny specyfikę zagrożeń z jakim musi zmagać się Ochotnicza Straż Pożarna która to musi być coraz lepiej wyposażona. Wielofunkcyjny specjalistyczny sprzęt ratowniczy jest konieczny ze względu na zapewnienie koniecznej ochrony i bezpieczeństwa przed zagrożeniami spowodowanymi siłami natury. Podstawowym zadaniem jest ograniczanie skutków pożarów w tym zarówno ochrona życia ludzkiego ochrona dobra materialnego mieszkańców jak i ograniczenie negatywnych skutków pożarów na środowisko. Pomaganie innym leży w naszej naturze.

Data rejestracji: 18.03.2024