Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich Samociążek

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Siatkarska 9
86-010 Samociążek

Numer telefonu: 782301046
Adres e-mail: abrona789@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Wypieki na dożynki oraz współudział w Festynie Rodzinnym w Samociążku

Data rejestracji: 24.03.2024