Partnerzy KSOW

Sołtys Samociążka

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Siatkarska 9
86-010 Samociążek

Numer telefonu: 782500265
Adres e-mail: adambrona1979@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Zarządzanie funduszem sołeckim

Data rejestracji: 24.03.2024