Partnerzy KSOW

Koło Gospodyń Wiejskich w Bajerzu

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
8751562725 zegar

REGON:
383793334

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
Bajerze 56A
86-253 Kijewo Królewskie

Numer telefonu: 784587712
Adres e-mail: piotrkokoszka1.gok@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Produkty ze znakami jakości

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Rolnictwo ekologiczne

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Recykling substancji odżywczych

Opis dotychczasowej działalności:

Nasze koło zrzesza kobiety z sołectwa Bajerze. Staramy się aktywizować społeczeństwo lokalne przygotowujemy wydarzenia sołeckie oraz bierzemy udział w gminnych imprezach plenerowych. Prowadzimy spotkania kulturalne i aktywizujące społecznie.

Data rejestracji: 02.04.2024