Partnerzy KSOW

Aleksandra Jakubiak

Forma prawna:
Szkoła lub placówka oświatowa

Adres siedziby:
mazowieckie
Moniuszki 1
01-014 Warszawa

Numer telefonu: 505862308
Adres e-mail: aleksandrajakubiak@go2.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

https//spradzikowo.pl/

Data rejestracji: 06.04.2024