Partnerzy KSOW

Fundacja Instytut Społeczno-Technologiczny

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
7182169262

Adres siedziby:
podlaskie
Łomżyńska 34
18-400 Konarzyce

Numer telefonu: 660786777
Adres e-mail: fundacjafist@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy

III. Organizacja łańcucha dostaw żywności

  • Nowe kategorie biznesu (np. bioekonomia, ekonomia cyrkularna

IV. Wzmacnianie ekosystemów

  • Zachowanie różnorodności biologicznej
  • Rolnictwo ekologiczne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Odnowa wsi

Opis dotychczasowej działalności:

Jesteśmy młodą organizacją jednak członkowie Fundacji mają wieloletnie doświadczenie w realizacji wielu projektów i inicjatyw związanych z działalnością społeczną aktywizacją zawodową ekonomią społeczną upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego inicjatywami z odnowy wsi a także z wdrażaniem innowacji z odnawialnych źródeł energii.

Data rejestracji: 13.04.2024