Partnerzy KSOW

Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5252561634

REGON:
146725193

Adres siedziby:
mazowieckie
Mazowiecka 11/49
00-052 Warszawa

Numer telefonu: 660764802
Strona WWW: W trakcie tworzenia
Adres e-mail: edufundacja@gmail.com

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w rolnictwie ekologicznym

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Polska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji specjalizuje się w organizacji szkoleń oraz organizacji wyjazdów studyjnych dla młodych liderów z obszarów wiejskich. Do głównych obszarów aktywności Fundacji należy przedsiębiorczość w tym przedsiębiorczość społeczna na obszarach wiejskich. Ważnym elementem działalności Fundacji jest edukacja nieformalna z zakresu rolnictwa zrównoważonego.

Data rejestracji: 13.04.2024