Partnerzy KSOW

Powiat Pucki

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5871707828

REGON:
191675391

Adres siedziby:
pomorskie
Elizy Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Numer telefonu: 586734194
Strona WWW: https//powiat.puck.pl/
Adres e-mail: m.madaj@starostwo.puck.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Innowacje w ochronie środowiska

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Odnawialne źródła energii

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Powiat pucki charakteryzuje się korzystną sytuacją demograficzną. Powiat pucki liczy 90 942 mieszkańców wg danych GUS 2022. W latach 2002-2022 liczba mieszkańców powiatu wzrosła o 270. Prognozy wskazują na wzrost tej liczby do 91701 w 2030r.www.polskawliczbach.pl. Liczba młodzieży w wieku 15-19 wynosi 5033 osoby przewiduje się że w 2030r. wzrośnie do 5227. Mówimy więc o pozytywnym trendzie demograficznym. Powiat odnotowuje też dodatnie saldo migracji wewnętrznych 947 i zagranicznych 13 źródło www.polskawliczbach.pl. Dane te obrazują pewne tendencje które wynikają m.in. z dynamicznego procesu urbanizacji związanego z napływem mieszkańców aglomeracji trójmiejskiej. Są to bardzo ważne przesłanki do wsparcia usług publicznych takich jak transport kultura edukacja zdrowie.

Powiat pucki charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju gospodarczego. Automatyzacja zadań w zakładach pracy powoduje deficyt specjalistów sygnały od przedsiębiorców. Planowana budowa elektrowni atomowej oraz rozwój farm wiatrowych tj. branży off-shore powodują zapotrzebowanie na specjalistów z branż elektroenergetycznej spedycyjno - logistycznej mechanicznej. Specjaliści z tych branż potrzebni będą zarówno do budowy elektrowni jak i ich późniejszej eksploatacji oraz konserwacji dlatego inwestujemy w szkolnictwo zawodowe budując nowoczesną bazę w pełni wyposażoną i gotową do prowadzenia zajęć praktycznych w wybranych przedmiotach.

Powiat Pucki w latach 2021-2024 przeznaczył 30 mln zł na termomodernizację i przebudowę budynków Szpitala Puckiego Sp. z o.o. tworząc bazę usług zdrowotnych na miarę XXI wieku.

Przez ostatnie lata termomodernizacje przeszło 12 budynków publicznych będących własnością powiatu puckiego połowa z nich posiada instalacje OZE.

Data rejestracji: 15.04.2024