Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5922114068

REGON:
220187784

Adres siedziby:
pomorskie
Długa45
83-260 Kaliska

Numer telefonu: +48504213303
Adres e-mail: eczeplina@interia.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Odnowa wsi
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

wyrośliśmy z ruchu odnowy wsi prowadzimy akcyjnie działalność dotyczącą wzmacniania kompetencji rodzicielskich proekologicznych dot. integracji społecznej i wzmacniania postaw proobywatelskich

Data rejestracji: 17.04.2024