Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższych Szkół Zarządzania NASZA EUROPA

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5811822572

REGON:
192977384

Adres siedziby:
pomorskie
Katedralna 3/2
82-500 Kwidzyn

Numer telefonu: 510171775
Adres e-mail: rolnictwo.naszaeuropa@gmail.com

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Transfer wiedzy
  • Innowacje społeczne i organizacyjne
  • Doradztwo rolnicze

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Ekonomia społeczna i ekonomia doświadczeń
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie „NASZA EUROPA” istnieje na rynku od 20 lat i współpracuje w wieloma instytucjami i podmiotami z terenu całej Polski. W ciągu ostatnich 5 lat w ramach RPO przeszkoliliśmy w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych cyfrowych językowych ponad 500 osób bezrobotnych pracujących rolników i domowników oraz osób ze statusem uchodźcy z Ukrainy. Prowadzimy w ramach trwałości projektu dwa Kluby Seniora dla osób wykluczonych społecznie. Rozpoczynamy realizację inwestycji projektu w ramach KPO które będzie wspierać rekrutację promocję i realizację każdego projektu na każdym etapie jego realizacji związanej przede wszystkim z lokalną społecznością wspieraniem usług społecznych i aktywizacji.

Drugą gałęzią działalności Stowarzyszenia NASZA EUROPA są usługi Doradztwa Rolniczego od ponad 7 lat prowadzone przez wykwalifikowaną doradczynię z ponad 20-to letnim doświadczeniem w danej branży wraz z zespołem specjalistów.

Organizacja jest Podmiotem Ekonomii Społecznej wpisanym do Rejestru Wojewody Pomorskiego oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Zapraszamy do współpracy.

Data rejestracji: 17.04.2024