Partnerzy KSOW

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5060126049

REGON:
528200517

Adres siedziby:
lubelskie
Ułęż 173
08-504 Ułęż

Numer telefonu: 81 8667038
Adres e-mail: bibl.ulez@wp.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Z dniem 1.04.2024 r. Uchwałą Rady Gminny Ułęż instytucje GOK i Gminna Biblioteka Publiczna zostały połączone i zapisane pod nazwą GOKiB w Ułężu.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Ułężu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno- kulturalnej zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej dla lokalnej społeczności.

 

Do zakresu działań należy organizowanie spotkań wystaw przeglądów konkursów jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych lokalnej społeczności oraz imprez rozrywkowych rekreacyjnych i plenerowych sekcji zainteresowań zespołów ognisk pracy artystycznej tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego prowadzenie kursów szkoleń warsztatów i form doskonalenia oraz współpracę transgraniczną w zakresie turystyki i kulturywspółpracę z gminami partnerskimikoordynację działalności w zakresie organizacji imprez ludowych kultywujących tradycje regionu polskie.

Terenem działania jest obszar Gminy Ułęż. W ramach współpracy i wymiany z innymi podmiotami także obszar Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Instytucja aktywnie działa na polu promocji literatury czytelnictwa i twórczości artystycznej i aktywizacji społeczeństwa. W kalendarz imprez na stale wpisują się akcje i różnego rodzaju wydarzenia które organizowane były również przed połączeniem instytucji i będą również poszerzone organizacja imprez plenerowych- dożynki dzień dzieckaprzegląd pieśni maryjnych spotkania z seniorami wyjazdy studyjne korzysta z projektów z których pozyskuje środki finansowe

Data rejestracji: 19.04.2024