Partnerzy KSOW

Fundacja na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży 58

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
5811980673

REGON:
52826631500000

Adres siedziby:
pomorskie
Kwiatowa 3
82-520 Gardeja

Numer telefonu: 797710809
Strona WWW: Kwiatowa 3
Adres e-mail: elzbietacichon82@gmail.com

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

I. Transfer wiedzy i innowacje

  • Innowacje społeczne i organizacyjne

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy
  • Tożsamość i integracja społeczna

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja ma możliwość prowadzenia szkoleń i warsztatów na terenach wiejskich adresowanych do pracowników szkół i przedszkoli rodziców i dzieci. Wprowadzenie innowacji w obszarze edukacji. Wczesne diagnozowanie i terapia zaburzeń rozwojowych u dzieci. Terapia logopedyczna integracji sensorycznej INPP neuroakustyczny trening SAS Szkolny Program INPP Szkolny Program Harmonijnego Rozwoju Ruchowego.

Data rejestracji: 19.06.2024