Partnerzy KSOW

Nasielski Ośrodek Kultury

Forma prawna:
Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna

NIP:
5681372365

REGON:
130337061

Adres siedziby:
mazowieckie
Kościuszki 12
05-190 Nasielsk

Numer telefonu: 236912343
Strona WWW: www.noknasielsk.pl
Adres e-mail: nok@noknasielsk.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Nasielski Ośrodek Kultury jest instytucją samorządową, której zadaniem jest upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, inspirowanie i rozwijanie ich aktywności.

Data rejestracji: 08.12.2016