Partnerzy KSOW

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONE ŚWIATŁO

Forma prawna:
Lokalna Grupa Działania

NIP:
9261639792

REGON:
080284587

Adres siedziby:
lubuskie
Uul.piastów 10b
66-600 Krosno Odrzańskie

Numer telefonu: 530310888
Strona WWW: www.lgdzs.pl
Adres e-mail: biuro@lgdzs.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Tożsamość i integracja społeczna
  • Leader/ RLKS

Opis dotychczasowej działalności:

Wszystkie zrealizowane działania znacząco wpływają na poprawę życia mieszkańców w miejscowościach gmin. Realizacja zadań bezpośrednio poprzez „Lokalną Grupę Działania Zielone Światło”, czy też za jej pośrednictwem przyczynia się do rozwoju obszaru działania. Szczególnie istotny jest fakt, iż to sami mieszkańcy mają wpływ na poprawę rzeczywistości, w której funkcjonują. Sami wnioskodawcy diagnozują problemy, które chcą rozwiązać. Inicjują działania w obszarach, które wymagają interwencji. Wspólne działanie, wysiłek włożony

w osiąganie celów, jest tym co łączy i wzbudza większe poszanowanie wartości.

Pośrednie włączenie lokalnej grupy działania w system zarządzania Danym obszarem skutkuje przede wszystkim budowaniem kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami

Data rejestracji: 08.12.2016