Partnerzy KSOW

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
1130013295

REGON:
001387892

Adres siedziby:
mazowieckie
Gombrowicza 19
01-682 Warszawa

Numer telefonu: 228640390
Strona WWW: http://www.fdpa.org.pl/
Adres e-mail: fdpa@fdpa.org.pl

Zasięg terytorialny:
ogólnopolski

Priorytety PROW:

V. Efektywne gospodarowanie zasobami

  • Optymalizacja zużycia wody
  • Odnawialne źródła energii
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym/ samowystarczalność energetyczna gospodarstwa

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Dostęp do rynku pracy/ podnoszenie kwalifikacji
  • Przedsiębiorczość/ pozarolnicze miejsca pracy

Opis dotychczasowej działalności:

Fundacja została zarejestrowana w 1988 r. jako prywatna niezależna organizacja pozarządowa, której głównym celem było wspieranie restrukturyzacji polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej, przekształceń polskiej wsi oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Od 1993 r. Fundacja koncentruje się na programach wspierających zintegrowany rozwój wsi, rozwój przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy na wsi. W tym celu utworzono pierwszy w Polsce mikro-pożyczkowy program obsługujący obszary wiejskie. Uzupełnieniem usług mikro-pożyczkowych stały się szkolenia i doradztwo w zakresie drobnej przedsiębiorczości. Dzisiaj Fundacja należy do najbardziej aktywnych instytucji mikropożyczkowych i instytucji rynku pracy w Polsce. FDPA współpracuje z instytucjami oświatowymi, badawczym i doradczymi wspierającymi rolników i mieszkańców wsi. Od 2000 r., co dwa lata, Fundacja wydaje „Raport o stanie wsi – Polska Wieś”, który zapoczątkował wiele dyskusji na temat kondycji rolnictwa i problemów polskiej wsi. Fundacja jest również organizatorem cyklicznie odbywającego się konkursu „Polska Wieś – dziedzictwo i przyszłość”, którego celem jest m.in. promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Od 2007 r FDPA prowadzi działania edukacyjno-informacyjne koncentrujące się wokół tematów zmian klimatu i promocji odnawialnych źródeł energii. FDPA była pierwszą instytucją, która w 2007 r. zainicjowała debatę na temat „Zmiany klimatu a rolnictwo i obszary wiejskie. Jak przygotować się do nieuchronnych zmian, jak zmniejszyć ich negatywny wpływ?”. Od tego czasu przeprowadziliśmy wiele ogólnopolskich kampanii podnoszących świadomość mieszkańców wsi na ten temat. Fundacja posiada 7 własnych biur terenowych: w Połczynie Zdroju, Płocku, Radomiu, Siedlcach, Nowym Sączu, Zambrowie, Łańcucie oraz siedzibę główną w Warszawie.

Data rejestracji: 14.12.2016