Partnerzy KSOW

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego

Forma prawna:
Organizacja pozarządowa (m.in.: stowarzyszenia, fundacje, KGW, OSP)

NIP:
9710505369

REGON:
610346373

Adres siedziby:
mazowieckie
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck

Numer telefonu: (24) 261-40-54
Strona WWW: www.pojezierzegostyninskie.pl
Adres e-mail: stowgmin@wp.pl

Zasięg terytorialny:
regionalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej
  • Usługi publiczne (transport, kultura, edukacja, zdrowie)

Opis dotychczasowej działalności:

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego działa od 1996 r. Członkami organizacji są: powiaty (płocki i gostyniński), miasta (Gostynin, Płock, Miasto i Gmina Gąbin), gminy (Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice i Szczawin Kościelny). Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie posiada od 2004 roku. Do najważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia należy m.in.: rozwój proekologicznej infrastruktury technicznej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wypracowanie systemu edukacji ekologicznej, podejmowanie przedsięwzięć ekologicznych, turystycznych, sportowych, gospodarczych i kulturalnych. Corocznie Stowarzyszenie organizuje Festiwal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka", a także plenery artystyczne i warsztaty plastyczne dla młodzieży gimnazjalnej. Organizacja uczestniczy w targach turystycznych, dożynkach, przedsięwzięciach proekologicznych, edukacyjnych. Organizuje konkursy plastyczne, fotograficzne o tematyce ekologicznej, kulturalnej, muzycznej, promującej piękno gwary. Prowadzi działalność wydawniczą, jest „lokalnym mecenasem sztuki”, w tym sztuki ludowej, promuje folklor i jego twórców. Jest integralną częścią regionu, którego historię współtworzy od kilkudziesięciu lat.

Data rejestracji: 08.12.2016