Partnerzy KSOW

Gmina Pruszcz

Forma prawna:
Jednostka samorządu terytorialnego

NIP:
5591241441

REGON:
092351050

Adres siedziby:
kujawsko-pomorskie
ul. Główna 33
86-120 Pruszcz

Numer telefonu: 52 562 43 000
Strona WWW: www.pruszcz.pl
Adres e-mail: promocja@pruszcz.pl

Zasięg terytorialny:
lokalny

Priorytety PROW:

VI . Zrównoważony rozwój terytorialny

  • Aktywizacja społeczna
  • Budowanie marki terytorialnej

Opis dotychczasowej działalności:

Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. reguluje zakres działań Gminy. Nasza działalność ukierunkowana jest na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczeństwa. Od wielu lat dbamy o szeroko rozumiany rozwój, dążąc do stworzenia na obszarach wiejskich warunków godnych do życia.

Duży potencjał widzimy w społeczeństwie i współpracy z innymi podmiotami.

Bycie częścią "silnego regionu" jest szansą dla lokalnych społeczności.

Data rejestracji: 08.12.2016