Projekty 2014-2020

Paszport Odkrywcy Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Paszport Odkrywcy jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę współpracy w regionie oraz kontrolowanie ruchu turystycznego. Celem głównym projektu była promocja regionu Krainy Wygasłych Wulkanów oraz zachęcenie turystów oraz mieszkańców do korzystania z pełnej oferty regionu.

 

 

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji:

- wydrukowano paszporty

- przygotowano informacje dla podmiotów usługowych w regionie

- rozdysponowano paszporty w obiektach biorących udział w programie.

 

Książeczka – Paszport Odkrywcy – to gra terenowa skierowana zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Za udział w warsztatach oraz odwiedzenie wskazanych przez organizatora miejsc ( min. dawnych wulkanów, gepunktów, zabytków historii, pensjonatów, restauracji) do paszportu wbijane są pieczątki, które umożliwiają zdobycie dyplomu Odkrywcy Krainy Wygasłych Wulkanów oraz pamiątkowego medalu wykonanego przez lokalnych rzemieślników (w drewnie lub ceramice).

Paszporty są ważne bezterminowo, więc zachęcają do wielokrotnego odwiedzania atrakcji regionu.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Projekt zdecydowanie zasługuje na miano innnowacyjnego. Dzięki owocnej współpracy pomiędzy różnego rodzaju podmiotami, osobami prowadzącymi obiekty noclegowe, gastronomiczne, warsztaty artystyczne i rzemieślnicze osiągnięto sukces, który przekłada się na zwiększenie popularności regionu oraz zachęcanie do jego odkrywania.


Beneficjent

Stowarzyszenie Kaczawskie

Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów

Tel: 698 834 021

WWW: https://www.gorykaczawskie.pl/paszport-odkrywcy/

E-mail: monika@kaczawskie.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2021 - 06.2021

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 20.000,00

w tym środki z UE: 20.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00