Projekty 2014-2020

Atrakcje regionu LGD Kwiat Lnu z podziałem na obiekty sakralne, cuda natury, atrakcje dla aktywnych i zabytki

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji było podjęcie działań promujących obszar turystyczny Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu poprzez wydanie mapy podzielonej na 4 grupy atrakcji - z możliwością skanowania jej na platformę elektroniczną za pomocą kodu QR

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach operacji powstała interaktywna mapa turystyczne – która mówi…..

Interaktywna mapa Bramy Sudetów Środkowych czyli Krainy zamkniętej w szczególe to pierwszy w Polsce, innowacyjny produkt turystyczny, który umożliwia poznanie i swobodne poruszanie się po obszarze 8 gmin Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu (powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego).

Wykorzystano nieograniczone możliwości Internetu - by przybliżyć walory regionu tj.: obiekty sakralne, cuda natury, atrakcje dla aktywnych i ciekawostki tropem historii. Każda ze wspomnianych kategorii posiada swój unikalny kolor - wystarczy wybrać go na mapie i ruszyć w podróż.

Po zeskanowaniu kodu QR uzyskujemy dostęp do 103 atrakcji regionu, setki zdjęć, map, planów i rzutów, a lektor przeczyta wszystkie zamieszczone teksty.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Fakt, że mapa uruchamiana jest za pomocą kodu QR, daje nieograniczone możliwości korzystania oraz jest dostępna dla szerokiej grupy odbiorców. Ma to znaczący wpływ na promocję oraz poznawanie ciekawych walorów regionu.


Beneficjent

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”

Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

Tel: 75 300 00 33

WWW: http://kwiatlnu.eu/innowacyjna-mapa-turystyczna-obszaru-lgd-kwiat-lnu-z-kodem-qr/

E-mail: Stowarzyszenie_granica@wp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2021 - 01.2022

Zasięg regionalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 50.000,00

w tym środki z UE: 50.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00