Projekty 2014-2020

PROSNA - Popłyń rzeką, otwórz się na atrakcje

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Realizacja projektu miała przyczynić się do zapewnienia niezbędnej infrastruktury turystycznej w zakresie rekreacji wodnej wzdłuż rzeki Prosny. W ramach projektu planowano stworzyć bazę do aktywnego wypoczynku w otoczeniu malowniczych krajobrazów rzeki Prosna, jak również zapewnić możliwość organizacji spływów kajakowych.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu w otoczeniu fauny i flory powiatu pleszewskiego i kaliskiego przyczynia się do zwiększenia liczby turystów z terenów LGD, a także spoza tych obszarów. W ramach projektu powstały przystanie wyposażone w altany ogrodowe, ławki i stoły piknikowe. Pomyślano także o miejscach na ognisko, koszach, stojakach na rowery, grach plenerowych, ekologicznym oświetleniu oraz tablicach informacyjnych. Na terenie Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” miejsca takie powstały w gminach Chocz, Czermin oraz Gizałki. Na terenie „LGD7 - Kraina Nocy i Dni” infrastrukturę zbudowano w gminach Blizanów, Godziesze Wielkie, Koźminek, Ceków-Kolonia, Opatówek, Stawiszyn oraz Żelazków. W gminach członkowskich LGD7 – Kraina Nocy i Dni powstały następujące miejsca przesiadkowe:

1.Gmina Godziesze Wielkie – Żydów

2.Gmina Blizanów – Janków

3.Gmina Ceków – Kolonia – Kamień

4.Gmina Koźminek  - Moskurnia

5.Gmina Opatówek  - Szałe

6.Gmina i Miasto Stawiszyn – Stary Kiączyn

7.Gmina Żelazków – Dębe

Wybór miejsc na wybudowanie przystani nie był przypadkowy. Starano się by zlokalizowane były tam gdzie  można  zobaczyć naturalne piękno regionu, w tym przede wszystkim rzeki Prosny, a także cenne zabytki architektoniczne, rezerwaty przyrody oraz inne niepowtarzalne miejsca, nierzadko owiane tajemnicami i legendami. Najważniejsze z tych miejsc oznaczono na wydanej w ramach projektu mapie turystycznej, prowadzącej po obszarach działania obydwu Lokalnych Grup Działania. Partnerzy projektu przeprowadzili kampanię promocyjną na terenie działania LGD. Powstała również mapa promująca turystykę kajakową i rowerową. Społeczność lokalna została dodatkowo zaangażowana w realizację przedsięwzięcia za sprawą konkursu na logo projektu współpracy.
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy z obszary obu LGD, azwycięzca otrzymał nagrodę w postaci aparatu fotograficznego. 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja projektu współpracy z sąsiednią Lokalną Grupą Działania „LGD 7 – Kraina nocy i dni”, była naturalną odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby wykorzystania lokalnych walorów przyrodniczych. Wybudowana infrastruktura dla mieszkańców i turystów cieszy się ogromną popularnością chociażby podczas spływów kajakowych czy festynów. Świetnym pomysłem był konkurs na logo projektu współpracy skierowany do mieszkańców naszych obszarów. Pomimo rosnących cen materiałów, udało się znaleźć wykonawców prac budowlanych i wspólnie wypracować ciekawą inicjatywę – mówi Sławomir Spychaj, Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.

Rzeka to w każdej miejscowości potencjalny obszar rekreacji i wypoczynku, który coraz częściej traktowany przez lokalne władze również jako atrakcja turystyczna i miejsce do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców. Spływy kajakowe z roku na rok zyskują coraz większą popularność, dlatego samorządy chcą zapewnić miłośnikom tych wodnych wycieczek odpowiednią infrastrukturę, tzn. miejsce, gdzie będzie można wygodnie zwodować kajaki, a po zakończeniu spływu usiąść przy ognisku, odpocząć i porozmawiać.


Beneficjent

Wielkopolskie Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości”

Czermin 47, 63-304 Czermin

WWW: http://lgd.pleszew.pl/


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 09.2021 - 07.2022

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 236.511,72

w tym środki z UE: 150.492,40

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 86.019,32

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00