Projekty 2014-2020

Manufaktura Różana z Izbą Produktu Lokalnego

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej wśród osób odwiedzających obszar Trójkąta Turystycznego  poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego, rozwój produktów turystycznych , poszerzenie oferty turystycznej gospodarstwa, tworzenie narzędzi podnoszących jakość istniejących produktów lokalnych oraz poprawa jakości istniejącej bazy noclegowej w subregionie poprzez budowę nowego obiektu infrastruktury turystycznej edukacyjnej i kulturowej.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu wybudowano infrastrukturę turystyczną - Manufakturę Różaną wraz z Izbą Produktu Lokalnego  (Edukacyjna ścieżka multimedialna – Od ziarenka – do słoiczka) oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie do Manufaktury Różanej oraz Izby Produktu Lokalnego.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

- Wprowadzenie nowych rodzajów usług oferowanych w wyniku realizacji projektu.

- Wprowadzenie na rynek 6 nowych produktów, opartych na tradycyjnych recepturach wytwarzanych dzięki urządzeniom i akcesoriom zakupionych w ramach projektu tj. syrop z pigwowca, nalewka z płatków róży, marmoladka dyniowa z pigwowcem, różana kawa mrożona, sok niesłodzony z dzikiej róży, żelki dyniowe

- Zwiększenie liczby osób korzystających z nowej infrastruktury (biorących udział w warsztatach) po zakończeniu projektu.                         

- Wprowadzenie nowych form promocji produktów lokalnych i tradycyjnych i zwiększenie ich dostępności.

 

Projekt jak najbardziej zasługuje na miano dobrej praktyki, ponieważ wprowadzono nowe ciekawe produkty, jak również podniesiono jakość wytwarzanych do tej pory. Z racji tego że w dzisiejszych czasach ludzie szukają zdrowej żywności i produktów ekologicznych projekt jest jak najbardziej godny naśladowania.  Stworzone atrakcje turystyczne dodatkowo podnoszą jakość produktów turystycznych oferowanych do tej pory.


Beneficjent

„Manufaktura Różana” Jolanta Mazurkiewicz

Strara Wieś ul. Różana 15, 24-130 Końskowola

WWW: smakirozy.pl

E-mail: manufakturarozana@wp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2014 - 09.2014

Zasięg regionalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 227.067,00

w tym środki z UE: 136.241,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 90.826,00