Projekty 2014-2020

Bee4You – Manufaktura naturalnych świec

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Pani Anna była osobą bezrobotną od 2017 roku. Beneficjentka realizując własne przedsięwzięcie gospodarcze chciała zbudować stabilne źródło dochodów, pogłębić pasję i zainteresowania. Realizacja operacji miała na celu również stworzenie silnej marki świec o działaniu prozdrowotnym z wosku pszczelego z lokalnych pasiek i zaoferowanie zdrowego produktu o działaniu terapeutycznym, używanym do apiterapii.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Beneficjentka dzięki wsparciu ze środków PROW 2014-2020 przeprowadziła gruntowny remont pomieszczeń: wymieniła dach, poddała budynek termoizolacji, wylała nową posadzkę, zamontowała nowe okna i drzwi. Założone zostały nowe instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna i grzewcza. Pracownia została wyposażona w nowoczesny sprzęt: urządzenie dozujące do zalewania świec woskiem, sterylizator i topialnik do wosku. Zakupiony został również sprzęt elektroniczny: laptop i smartfon umożliwiające kontakt z klientami i podejmowanie działań marketingowych. W celu sprzedaży internetowej została uruchomiona strona internetowa. Materiały niezbędne do produkcji świec, które zostały zakupione ze środków PROW to: wosk, pszczeli, olejki eteryczne, szklane słoiki, aluminiowe pojemniki na tealighty i knoty. W skład kosztów kwalifikowalnych weszła również usługa brandingowa, obejmująca zaprojektowanie logo firmy, wizytówek i reklamy wizualnej.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Projekt, w wymiarze osobistym beneficjentki, jest spełnieniem jej dążeń związanych z pozyskaniem stabilnego dochodu oraz z zawodowym usamodzielnieniem, a także możliwością realizowania pasji.

Do produkcji świec wykorzystywany jest wosk z lokalnych pasiek, co wpisuje się w racjonalne wykorzystanie produktów rolnych i przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu.  Inwestycja zawiera rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu, wosk pszczeli jest surowcem odnawialnym i ulegającym biodegradacji. Poddawany jest sterylizacji w odpowiedniej temperaturze, bez użycia środków chemicznych, ewentualne patogeny zostają zniszczone, a co za tym idzie wyeliminowane ze środowiska. Świece z wosku pszczelego jonizują powietrze i neutralizują smog elektroniczny. Produkcja świec została zaplanowana tak, że nie powstają żadne odpady produkcyjne, a zakupione półprodukty są w 100% wykorzystywane. Zamiast chemicznego kleju do knotów używa się naturalnego wosku. Do wysyłki wyrobów beneficjentka używa jedynie kartonowych opakowań.

Projekt jest innowacyjny ponieważ oferta skierowana jest głównie do osób z chorobami układu oddechowego, z niską odpornością , alergików, osób preferujących zdrowy styl życia i do sklepów ze zdrową żywnością. Głównym zadaniem wyrobów jest wspomaganie zdrowia lub procesu zdrowienia, a walory dekoracyjne świec pozostają wartością poboczną. Świece z wosku pszczelego jonizują powietrze i neutralizują smog elektroniczny.


Beneficjent

Anna Iwanowska-Kaszewska

ul. Bydgoska 9c/6, 77-430 Krajenka

E-mail: biuro.annakaszewska@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2020 - 10.2022

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 60.000,00

w tym środki z UE: 38.178,00

z budżetu państwa: 38.178,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00