Projekty 2014-2020

Przetwórstwo i sprzedaż produktów rolnych z Zagrody na Pograniczu

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Gospodarstwo ogrodniczo-hodowlane Państwo Marczińscy  prowadzą od  1993r. Na początku uprawiali warzywa w tunelach foliowych.

Sytuacja ekonomiczna zmusiła rolników do szukania dodatkowego źródła dochodu i w związku z tym w 2014 roku zakupili pierwsze kozy, a w 2017 roku roku rozszerzyli swoją działalność o produkcję serów na bazie mleka koziego z własnego gospodarstwa. Pozwoliło to zwiększyć konkurencyjność gospodarstwa oraz jego dochody, a także zatrudnić członków rodziny. W tej chwili stado kóz liczy 180 sztuk. 

Ponadto w gospodarstwie w dalszym ciągu uprawiane są w sposób ekologiczny warzywa - przede wszystkim pomidory, ogórki, papryka. Z warzyw powstają przetwory, które z racji swych walorów smakowych i zdrowotnych znajdują uznanie wśród odbiorców. Wszystkie produkty z gospodarstwa sprzedawane są w domu, na lokalnych eko-bazarach i jarmarkach.

 

  

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Wsparcie ze środków unijnych pozwoliło unowocześnić i doposażyć przetwórnię.

W ramach uzyskanego wsparcia z PROW 2014-2020  w 2020 roku zakupiono maszyny i urządzenia do produkcji serów, które znacznie ułatwiły pracę, pozwoliły wzbogacić ofertę o nowe rodzaje produktów oraz spowodowały, że beneficjeńci są bardziej konkurencyjni. 

Ponadto w związku z faktem, że maszyny  wykorzystywane w serowarni oraz przetwórni pobierają duże ilości prądu, zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 31,5 kW, która obecnie w pełni zaspokaja potrzeby energetyczne serowarni.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki temu, że gospodarstwo produkuje i przetwarza swój własny surowiec (mleko, mięso i warzywa) - unika dodatkowych kosztów związanych z zakupem surowca i jednocześnie  w pełni kontroluje jakość wytwarzanych produktów.  Wysoka jakość oferowanych produktów sprawiła, że gospodarstwo cieszy się ogromnym zaufaniem klientów oraz nie ma problemów ze zbytem i jest konkurencyjne. Sprzedaż jest realizowana na bazarach i w gospodarstwie.

Przedsięwzięcie zostało wyróżnione  w kategorii rodzinnej w XXII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. 

Przedsięwzięcie zasługuje na miano dobrej praktyki, gdyż na swoim przykładzie pokazuje, że można zwiększać dochody i zatrudnienie we własnym gospodarstwie, wprowadzając dodatkowo przetwórstwo oparte na własnej energii, co podnosi wartość produktu końcowego sprzedawanego z gospodarstwa, a tym samym powoduje wzrost dochodów oraz satysfakcji.


Beneficjent

Joachim Marczinski Gospodarstwo Ogrodniczo - Hodowlane Zagroda na pograniczu

Grunwaldzka 27a, 47-470 Borucin

Tel: 503 507 090

E-mail: edyta.mar@onet.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2017 - 12.2022

Zasięg wojewódzki - śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 398.107,00

w tym środki z UE: 100.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 30.107,00

inne: 268.000,00