Projekty 2014-2020

Kudłaty Zakątek – miejsce edukacji ekologicznej

KONTEKST I CELE PROJEKTU

„Kudłaty zakątek” jest w pełni rolniczo funkcjonującym gospodarstwem zajmującym się ekstensywną hodowlą krów rasy Scottisch Highland Cattle. To rasa mięsna, dobrze znosząca chów w warunkach wolno wybiegowych, głównie żywiona paszami objętościowymi, dzięki czemu w porównaniu z produkcją bydła wysokowydajnego, daje mniej gazów cieplarnianych i sprzyja ochronie klimatu. Gospodarstwo jest samowystarczalne pod względem pasz. Taki rodzaj hodowli bydła, jest nie tylko innowacyjny na tym terenie, ale także przyjazny dla środowiska i klimatu. Mięso pozyskane z opasów karmionych zielonkami i paszami naturalnymi jest niewątpliwie zdrowsze i smaczniejsze.
Ten rodzaj hodowli wpisuje się w ogólną filozofię wyznawaną przez prowadzących ją gospodarzy, mianowicie:
Produkcja w duchu poszanowania i zachowania środowiska naturalnego, w tym zwierząt, a także edukacja i umożliwianie kontaktu ze zwierzętami i przyrodą różnych grup społecznych: innych rolników, dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki środkom pozyskanym z PROW udało się dokupić odpowiednie maszyny, które zwiększyły wydajność pracy na gospodarstwie obniżając zarazem koszty produkcji. Udało się też dokupić i dać dom zwierzętom z interwencji, nadającym się do terapii i dodającym atrakcyjności gospodarstwu (mini zoo).
Dodatkowo w gospodarstwie uprawia się len złocisty odmiany „Jantarol”. To roślina odmiany tradycyjnej, która pozwala na uzyskanie oleju tłoczonego na zimno o najbardziej optymalnym składzie pod względem zawartości kwasów OMEGA 3, 6, 9.
Uprawa lnu jest w pełni naturalna dlatego, że nasiona do wysiewu są zaprawiane mączką bazaltową, a nie chemicznymi środkami ochrony roślin, a dodatkowo chwasty zwalcza się przy pomocy pielnika (urządzenie do mechanicznego zwalczania chwastów) zakupionego dzięki środkom pozyskanym z PROW (Działanie 6.3.). Dzięki środkom pozyskanym z PROW zakupiono także Kosiarkę dyskową Samasz Samba 200 i przewracarkę Class volto 45. Urządzenia mają ogromne znaczenie, gdyż pozwoliły na pozyskiwanie większej ilości pasz objętościowych przy zużyciu paliwa mniejszym o 70% w porównaniu z technologiami stosowanymi wcześniej. Dzięki zwiększeniu wydajności możliwy był zakup dodatkowych zwierząt, bez zwiększenia negatywnego wpływu na klimat.
Modernizacja budynków i obejścia umożliwiła przyjmowanie większych grup na warsztaty edukacyjne. Planowane są dalsze inwestycje, na które będą możliwe dzięki m.in. funduszom europejskim.

CELE

zakup maszyn - cel:

 • ekologiczny, ekonomiczny i edukacyjny,

zakup zwierząt i przystosowanie gospodarstwa - cel:

 • ekologiczny, edukacyjny, terapeutyczny (ośrodek edukacyjno - terapeutyczny),
 • podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie funkcjonowania gospodarstwa rolnego, procesu produkcji rolnej i uzyskania w jej wyniku produktów,
 • uwrażliwienie młodego pokolenia na szacunek do natury, zwierząt oraz pracy rolnika,
 • zachęcenie innych gospodarzy do prowadzenia swoich działalności w sposób mniej szkodliwy dla środowiska,
 • integracja społeczna i tzw. „zwierzo-terapia” w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W wyniku projektu zakupiono:

 1. Pielnik Jarmet P510,
 2. Kosiarkę dyskową Samasz Samba 200,
 3. Przewracarkę Class volto 45,
 4. Krowy rasy Highland Cattle,
 5. Konie i inne zwierzęta nadające się do zwierzo-terapii,
 6. Zmodernizowano budynki gospodarcze oraz wyposażenie.

W ramach projektu zrealizowane zostały wycieczki do gospodarstwa dzieci i młodzieży oraz szkolenia i warsztaty dla rolników pokazujące dobre dla klimatu i środowiska praktyki rolnicze.
Osoby, które odwiedziły gospodarstwo „Kudłaty Zakątek” mogły zobaczyć prowadzone czynności z ekoschematów oraz ich rezultaty:

 • system uprawy bezorkowej,
 • stosowanie nawozów organicznych oraz mączki bazaltowej jako alternatywy do nawozów sztucznych,
 • mechaniczne zwalczanie chwastów chwastownikiem „Jarmet P510” oraz bronowanie nim łąk (usuwanie starej darni, napowietrzanie),
 • zaprawianie nasion siewnych lnu złocistego odmiany Jantarol mączką bazaltową,
 • uprawianie gatunków roślin odpornych na suszę w tym lnu złocistego Jantarol,
 • część bioróżnorodnego ogrodu wiejskiego z roślinami miododajnymi, przyjaznego pszczołom oraz innym owadom,
 • prezentację maszyn rolniczych – kosiarki dyskowej Samasz oraz przewracarki Class, które umożliwiają uzyskanie pasz objętościowych lepszych jakościowo, w szybszym oraz ekonomicznym przebiegu prac, pozwalających na zaoszczędzenie paliwa nawet o 70%,
 • magazynowanie i wykorzystywanie wody deszczowej w przydomowej uprawie warzyw i roślin,
 • chów i hodowlę zwierząt na wysokim poziomie dobrostanu, w tym hodowlę pierwotnej rasy krów Highland Cattle, która ma znacznie mniejsze wymagania paszowe niż większość ras mięsnych bydła. Rasa ta jest w tym gospodarstwie utrzymywana w systemie wolnowybiegowym przez cały rok, karmiona jedynie naturalnymi produktami jak siano, sianokiszonka i warzywa z własnego gospodarstwa (bez używania sztucznych nawozów), bez wykorzystania sztucznych pasz, GMO oraz stymulatorów wzrostu. W okresie wegetatywnym bydło jest wypasane. Cielęta są odsadzane od matek powyżej 6 miesiąca życia, zaś zacielenia następują przez krycie naturalne (obecność byka rozpłodowego na stałe w stadzie), zgodnie naturalnym rytmem hormonalnym danej krowy,
 • zwierzęta koniowate oraz owce, kozę i kury z dostępem do całorocznego wybiegu zewnętrznego,
 • program Raciborskiej telewizji, mający na celu promowanie rolnictwa ekologicznego, którego przykładem był „Kudłaty Zakątek”.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W wyniku działalności „Kudłatego Zakątka” podniosła się znacznie świadomość wśród dzieci i młodzieży (ok 300 osób odwiedzających) na temat produkcji rolnej, prowadzenia gospodarstwa oraz wzrósł szacunek do natury i zwierząt.
Część rolników, którzy odwiedzili gospodarstwo przekonało się do uprawy bezorkowej, stosowania mączki bazaltowej jako alternatywy do chemicznych środków oraz maszyn zielonkowych, które pozwalają efektywniej wytwarzać lepszą jakościową paszę przy mniejszym zużyciu paliwa.
W wyniku realizacji projektu nastąpiła też poprawa ogólnych wyników gospodarstwa rolnego, zwiększenie jego wydajności, w tym stada krów o 30%, zwiększenie sprzedaży w ramach RHD mięsa i oleju lnianego oraz pozytywnej motywacji właścicieli do kontynuowania wcześniej wymienionych działań i ciągłego zdobywania wiedzy o prowadzeniu gospodarstwa w sposób przyjazny naturze.
 

Dzięki zakupowi maszyn uzyskano możliwość:

 • zmniejszenia zużycia paliwa o 70%,
 • zapewnienia dobrej jakości pasz dla większego stada,
 • zmniejszenia zużycia ŚOR o 30%.

BUDYNKI:

 • modernizacja budynku głównego umożliwiająca przyjmowanie osób
 • modernizacja obejścia - spełnienie wymogów BHP

Korzyści inwestycji:

 • edukacyjne
 • środowiskowe
 • ekonomiczne
 • terapeutyczne

Wnioski i rekomendacje dla innych
Realizacja projektu powstała z inwencji gospodarzy, którzy chcą dzielić się swoją pasją, jaką jest rolnictwo oraz wiedzą i doświadczeniem zarówno w teorii jak i praktyce - pokazując, jak stosują rozwiązania przyjazne środowisku oraz zapewniają wysoki dobrostan zwierząt we własnym gospodarstwie.
Ważne okazało się zachowanie zasad BHP w czasie zwiedzania gospodarstwa oraz podczas obcowania ze zwierzętami. To dzięki temu możliwe są interakcje, które są przyjemnością zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
Najtrudniejszym aspektem realizacji projektu było pozyskanie środków finansowych, pozwalających gospodarstwu „Kudłaty Zakątek” się rozwinąć.


Beneficjent

Jarosław Lennert, Marta Maciejewska-Lennert

Wiosenna 26, 44-240 Żory

Tel: 505464857

WWW: https://www.facebook.com/profile.php?id=100062945065468

E-mail: marta.maciejewska123@vp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M06-Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 01.2020 - 05.2022

Zasięg krajowy - Polska śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 90.000,00

w tym środki z UE: 60.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 30.000,00

inne: 0,00