Projekty 2014-2020

Cztery pory roku na Kaszubach Północnych - tworzenie marki turystycznej Kaszub Północnych poprzez przygotowanie i promocję oferty przyrodniczej.

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Kaszuby Północne razem z Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym to region, który ma do zaoferowania mnóstwo atrakcji. Otwarty na Bałtyk, w bliskości z Zatoką Pucką, pełen nadmorskich krajobrazów i zielonych wzgórz. Niestety, nie jest to wiedza szeroko rozpowszechniona, a Północne Kaszuby są kojarzone wyłącznie przez pryzmat plaż jako jedynej atrakcji dostępnej w sezonie letnim. Celem projektu „Cztery pory roku na Kaszubach Północnych” było więc przedstawienie i promocja walorów i wartości przyrodniczych tego regionu w turystyce i edukacji, poprzez kampanie promocyjno-edukacyjne. Nadal pozostaje wiele do zrobienia w tej kwestii, niemniej projekt wpisał się idealnie w proces wydłużania sezonu turystycznego. Na Kaszubach Północnych wciąż obserwujemy silną sezonowość, a tym samym aktywność turystyczną głównie w miesiącach letnich. Poza sezonem, aktywność turystyczna spada, a przedsiębiorcy z sektora turystycznego zamykają działalności. Zmęczenie intensywnym sezonem letnim oraz bierność przedsiębiorców sprawiają, że oferta dla turystów w czasie jesieni, zimy i wiosny jest mocno ograniczona. Projekt w jakimś stopniu rozwiązuje powyższe problemy dzięki wykorzystaniu walorów obszaru, które można obserwować poza popularnymi terminami przyjazdów. Ponadto treści zawarte w przewodnikach nawołują do przestrzegania zasad, regulaminów na obszarach chronionych  do szacunku do przyrody.
Opracowanie i zebranie oferty przyrodniczej obszaru za pomocą nowych wydawnictw: przewodnika turystycznego i map terenu na wiosnę, lato, jesień i zimę, a następnie promocja tych treści wśród
różnych grup z branży turystycznej: przedsiębiorców, właścicieli atrakcji turystycznych, przewodników turystycznych, kierowników referatów promocji JST (konferencje), a także poprzez portal kaszubypolnocne.pl przyczyniło się do wzrostu świadomości mieszkańców i turystów w obszarze bogactwa przyrodniczego oraz do wydłużenia sezonu turystycznego w innych porach roku. Te materiały pobudzają kreatywność przedsiębiorców, którzy przygotowują oferty pobytowe na jesień, zimę i wiosnę. 
Oprócz bezpłatnej dystrybucji 10 000 egzemplarzy przewodnika w języku polskim i 3 000 egzemplarzy w języku angielskim oraz map terenu na wiosnę, lato, jesień i zimę - po 15 000 szt. każdej pory roku w
języku polskim oraz po 5 000 szt. każdej pory roku w języku angielskim, zapewniono kontynuację i wyprodukowano wydanie II., które jest dostępne w sprzedaży w kilku księgarniach internetowych i stacjonarnie. Publikacjom nadano nr ISBN i są dostępne w bibliotekach narodowych w każdym województwie w kraju.
Docelowym odbiorcą,-czynią projektu jest ekoturysta,-tka w każdym wieku, który,-a szukając atrakcji o tematyce przyrodniczej będzie inspirować się tymi materiałami. Wydawnictwa z ofertą przyrodniczą zostały trzykrotnie nagrodzone: ogólnopolski konkurs Róża Regionów (luty 2019), konkurs Tourism Trends Award (marzec 2019), konkurs o medal Mercurius Gedanensis.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Operacja miała trzy główne zadania:
1) Opracowanie podstrony do strony internetowej o walorach przyrodniczych Kaszub Północnych, zawierającej z fotografie przyrodnicze i krajobrazowe oraz administrowanie jej przez trzy lata. Materiał zawierał informacje nt. klimatu, birdwatchingu, flory, walorów morskich i wędkarstwa, kalendarza imprez i ciekawostek (np. legendy) w każdej porze roku. Dodatkowo znalazły się na niej informacje o zasadach zachowania się na obszarach chronionych i opis gatunków roślin i zwierząt, a także praktyczne porady, kontakty i położenie. Materiały opierają się na już istniejących, dobrych praktykach promowania walorów przyrodniczych regionu m.in.: Noc Sów (marzec lub kwiecień), Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (11 maja), pikniki organizowane przez Nadmorski Park Krajobrazowy, Dzień bez samochodu, Rajdy na orientacje piesze i rowerowe, Dzień ryby na Helu, Poławianie bursztynu na Helu itp.
Podstrona o walorach przyrodniczych ma szczegółowy opis, wirtualny spacer z  możliwością oceniania przez użytkowników, mapę wytyczonych tras, miejsc przyrodniczych, propozycje wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych;
2) Przygotowanie przez zespół specjalistów i wydanie materiału promocyjno-edukacyjnego skierowanego do następujących grup społecznych: mieszkańcy, turyści trójmiejscy, turyści krajowi, turyści zagraniczni. To cztery osobne mapy terenu (wiosna, lato, jesień, zima) wraz z naniesionymi atrakcjami przyrodniczymi oraz turystycznymi na każdą porę roku (nakład po polsku 4 x 15 tys. egzemplarzy, 4 x 5 tys. po angielsku, format A3) wraz z odnośnikiem QR do materiału dostępnego w Internecie lub poprzez specjalną aplikację, a także wydanie szczegółowego materiału w formie książki dla zainteresowanych (10 tys. egzemplarzy po polsku, 80 stron A5 i 3 tys. po angielsku).  Wydawnictwa zawierają informacje podane również na podstronie internetowej. Materiał był dystrybuowany w punktach informacji turystycznej na Kaszubach oraz podczas targów turystycznych i akcji promocyjnych;
3) Cykl konferencji dla branży turystycznej i wizyta studyjna: dla przewodników turystycznych - 20 os., dla informatorów turystycznych - 20 os., dla sekcji promocji Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kaszuby Północne” - 20 os., dla lokalnych przedsiębiorców/ obsługi hotelów - 15 os., organizacja wizyty studyjnej dla touroperatorów, dziennikarzy i blogerów - 10 os.
Spotkania odbywały się na terenie Kaszub Północnych. Obejmowały ofertę turystyczną subregionu, w tym nową z wykorzystaniem walorów przyrodniczych północnych Kaszub. Spotkania według przygotowanych materiałów, były połączone z wycieczką przyrodniczą. 
Zaangażowano władze samorządowe do szerzenia efektów projektu, informowano o korzyściach jakie może przynieść samorządom turystyka przyrodnicza.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Wyprodukowano i rozpowszechniono książki i mapy:

1. "Kaszuby Północne na 4 pory roku" - przewodnik, nr ISBN 978-83-915496-3-6, 10 000 sztuk
2. "Northern Kashubia for 4 seasons" - guide, nr ISBN 978-83-915496-4-3, 3000 sztuk
3. Wiosna na Kaszubach Północnych - mapa, nr ISBN 978-83-915496-5-0, 15 000 sztuk
4. Spring in Northern Kashubia - map, nr ISBN 978-83-915496-6-7, 5 000 sztuk
5. Lato na Kaszubach Północnych - mapa, nr ISBN 978-83-915496-7-4, 15 000 sztuk
6. Summer in Northern Kashubia map, nr ISBN 978-83-915496-8-1, 5 000 sztuk
7. Jesień na Kaszubach Północnych - mapa, nr ISBN 978-83-915496-9-8,15 000 szt.
8. Autumn in Northern Kashubia - map, nr ISBN 978-83-952698-0-6, 5 000 sztuk
9. Zima na Kaszubach Północnych - mapa, nr ISBN 978-83-952698-1-3, 15 000 sztuk
10. Winter in Northern Kashubia - map, nr ISBN 978-83-952698-2-0, 5 000 sztuk

Wydawnictwa, które powstały wyróżniają się bardzo wysoką jakością wykonania pod względem merytorycznym, graficznym i już służą pięć lat. Na ich bazie powstają kolejne wartościowe materiały i chętnie korzystają z nich szkoły, a przede wszystkim podróżnicy. Wydawnictwa zostały trzykrotnie nagrodzone: ogólnopolski konkurs Róża Regionów, konkurs Tourism Trends Award (marzec 2019 r.), konkurs o Medal Mercurius Gedanensis. 
Zorganizowano także cztery konferencje dla różnych grup branży turystycznej oraz trzydniową wizytę studyjną dla touroperatorów_ek, dziennikarzy_ek i blogerów_ek.

Kilkanaście podmiotów spotykało się i współpracowało na rzecz projektu. Relacje trwają do dziś i owocują przy innych projektach, przy których można liczyć na wzajemną pomoc i wsparcie.
Kluczowe w projekcie było zaangażowanie ekspertów_ek w obszarze przyrody i turystyki (znajomość obszaru pod kątem turystycznym), a także produkcji wydawniczej oraz tworzenia stron internetowych oraz konsultacja tych treści z wieloma podmiotami na miejscu. W spotkaniach konsultacyjnych przy pracy nad publikacjami uczestniczyli też chętni mieszkańcy. 


Beneficjent

Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna

Pałacowa 14, 84-107 Kłanino

Tel: 603039013

WWW: http://kaszubypolnocne.pl/aktualnosc-135- cztery_pory_roku_na_kaszubach_polnocnych.html

E-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 11.2018 - 09.2019

Zasięg krajowy - Polska pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 235.294,11

w tym środki z UE: 199.999,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 35.295,11

inne: 0,00