Projekty 2014-2020

Bocian biały symbolem wsi.

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Pomysł zorganizowania ptasiego raju narodził się po tym, jak kilka lat z rzędu bociany szukały kwater na miejscowych kominach, słupach i garażach. Żeroniczki są wsią położoną w zielonej gminie Przykona, wokół znajduje się kilka zbiorników wodnych, więc bociany pojawiały się tam od zawsze. Mieszkańcy postanowili wyciągnąć do nich pomocną dłoń. Próbowali dokonać tego własnymi siłami, niestety koszty przerastały ich na każdym kroku. W końcu skorzystali z pomocy fundacji Orlen i to dzięki ich dofinansowaniu ruszyli z robotami. Skrzydlaci mieszkańcy szybko się osiedlili i na chwilę obecną wszystkie kwatery są zajęte. Okazało się, że mieszkańcy wsi pokochali nowych sąsiadów i postanowili rozbudowywać ptasi raj. Projekt okazał się potrzebny nie tylko boćkom, ale stał się też bodźcem do wyciągnięcia z domu mieszkańców Żeroniczek, i tych młodszych i tych starszych.

Projekt w pierwszym etapie miał spełnić potrzebę niesienia pomocy przyrodzie. Bociany błąkały się poszukując swojego miejsca. W kolejnych jego etapach zaczęto za pomocą wolontariuszy i towarzystwa opieki nad ptakami przeprowadzać spotkania edukacyjne dla dzieci i młodzieży. 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W marcu 2021 r. dzięki pomocy fundacji Orlen postawiono 5 platform bocianich oraz rozwieszono kilkadziesiąt budek lęgowych dla innych ptaków. Roboty trwały kilka tygodni, a w tym czasie już na pierwszych postawionych gniazdach zasiadali lokatorzy. Wszystkie prace mieszkańcy Żeroniczek wykonali własnymi rękoma, przy pomocy własnych maszyn i pojazdów. Koło Gospodyń Wiejskich za każdym razem dzielnie wspierało pracujących. Budki lęgowe dla mniejszych ptaków pękały w szwach od początku. Bociany natomiast były, siadały, ale nie zakładały rodzin. Aż w roku 2023 Żeroniczki  doczekały się prawdziwej bocianiej inwazji i to dodało skrzydeł wykonawcom projektu. Rozpoczęto spotkania edukacyjne, wspólne oglądanie bocianich filmów i zaczęto dostrzegać wspólnie przyrodę wokół. Bociany pokochały mieszkańców wsi tak samo,  jak oni je. Są zawsze tam, gdzie najwięcej się dzieje :)  W chwili obecnej zazieleniana jest przestrzeń, stawia się ławki i tablice informacyjne na temat gatunków, które gniazdują w okolicy.

W czerwcu tego roku zorganizowano przy pomocy OTOP Turek i Zespołu Szkół w Przykonie pierwszy „Bociani Piknik” przy świetlicy wiejskiej w Żeroniczkach. Już wiadomo, że to będzie coroczna impreza. Było na niej obrączkowanie bocianów, prelekcje i szkolenia dotyczące niebezpieczeństw czyhających na ptasich przyjaciół. Odbyły się konkursy z nagrodami, poczęstunek od KGW Żeroniczki, byli zaproszeni goście. I oczywiście nad zgromadzonymi krążyły boćki. To dało pewność, że w Żeroniczkach zostanie stworzona przystań dla bocianów i mniejszych ptasich gatunków.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Realizacja projektu przyniosła znaczną poprawę bytową ptactwa w rejonie. W budkach lęgowych pojawiło się kilka par bocianów i kilkadziesiąt par mniejszych ptaków . Mają zapewnione spokojne miejsca do osiedlenia się i rozmnażania.

Projekt nie przynosi korzyści materialnych, ale za to mnóstwo społecznych. Scalił społeczność wsi wokół sprawy siedlisk dla bocianów. Wzbudził również żywe zainteresowanie tematyką ornitologiczną, wiele osób zaczęło też prowadzić obserwacje ptaków. Dzieci i młodzież wzrastają w szacunku dla przyrody. Seniorzy cieszą się na kolejne spotkania z towarzystwem ochrony ptaków i na kolejne pisklę pojawiające się w okolicy.

Kluczowym było zdobycie finansów na zapoczątkowanie projektu. Największą uwagę należało zwrócić na położenie tworzonych siedlisk wśród sprzyjających warunków przyrody, bo to warunkowało powodzenie akcji.


Beneficjent

Koło Gospodyń Wiejskich Żeroniczki

Żeroniczki 14 a, 62-731 Przykona

Tel: 531560586

E-mail: kasiawarzychnejme@wp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2021 - 06.2023

Zasięg lokalny - Polska wielkopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 35.000,00

w tym środki z UE: 10.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 10.000,00

inne: 15.000,00