Projekty 2014-2020

Budowa rekreacyjnego niskoemisyjnego obiektu mającego na celu rozwój prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie nowatorskich usług turystycznych

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Obiekt „Między Wierchami” powstał w odpowiedzi na brak podobnych miejsc noclegowych w Ponicach. Brakowało domów pod wynajem o wysokim standardzie, gdzie goście mają prywatność i mogą bezpiecznie odpoczywać. Turyści szczególnie docenili to podczas pandemii koronowairusa. Budynek jest dostosowany do osób z niepełnosprawnościami, przyjazny dla osób starszych. Dodatkowo klienci mogą skorzystać z przydomowego ekologicznego ogródka, gdzie znajdą zioła, warzywa i owoce sezonowe.
Budowa niskoemisyjnego obiektu z przeznaczeniem na cele turystyczne miała nie tylko sprzyjać ochronie środowiska, ale też znacząco wpłynąć na promocję regionu. „Między Wierchami” było potrzebne turystom, ale i mieszkańcom wsi - utworzono nowe miejsca pracy.

Główne cele projektu :
- zrównoważony rozwój turystyki na obszarach wiejskich: powstanie ciekawych obiektów noclegowych przyciąga turystów z całego świata;
- zapotrzebowanie na niskoenergetyczne obiekty pod wynajem: W momencie rozpoczynania projektu istniało zwiększone zapotrzebowanie na nowoczesne, przyjazne środowisku budynki. Obiekty niskoenergetyczne są bardziej ekologiczne i oszczędne, co wzbudza zainteresowanie klientów, najemców, a także może wpłynąć korzystnie na reputację firmy jako odpowiedzialnego i troszczącego się o środowisko przedsiębiorcy;
- rozwój firmy: Przed realizacją projektu, firmie brakowało odpowiedniej przestrzeni do prowadzenia działalności polegającej na wynajęciu ciekawego miejsca noclegowego dla turystów. Projekt budowy niskoenergetycznego obiektu umożliwiał rozszerzenie działalności firmy, co przyczyniłoby się do jej wzrostu i zwiększenia konkurencyjności na obszarze wiejskim;
- nowe możliwości biznesowe: Posiadanie nowoczesnego, energooszczędnego obiektu do wynajęcia otwierało możliwość generowania dodatkowych dochodów dla firmy. Możliwość wynajmu krótkotrwałego przyczyniła się do zwiększenia przepływu kapitału i różnicowania źródeł przychodów;
- tworzenie nowych miejsc pracy: Realizacja projektu pozwalała na utworzenie 1,25 miejsca pracy, co jest korzystne zarówno z perspektywy lokalnego rynku pracy, jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. Przyczyniło się to do zmniejszenia bezrobocia i poprawy jakości życia społeczności lokalnej.
- pozytywny wizerunek firmy i miejscowości: Realizacja takiego projektu mogłaby wpłynąć korzystnie na wizerunek firmy i całej wsi, zarówno wśród klientów, mieszkańców jak i branży turystycznej. Zaangażowanie w innowacyjne i ekologiczne działania zwykle buduje pozytywną reputację i może przyciągać większą liczbę klientów oraz potencjalnych partnerów biznesowych.

 

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Etapy realizacji operacji:
1. Podpisanie umowy o przyznaje pomocy – marzec 2018r.
2. Przygotowanie i wybór wykonawcy obiektu – zgodnie z zasadami konkurencyjnego wyboru wykonawców – marzec - maj 2018 r.
3. Rozpoczęcie budowy – maj 2018 r.
4. Zakończenie budowy – październik 2019 r.
5. Zakup wyposażenia – grudzień 2019 r.
7. Odbiory budynku – grudzień 2019 r.
8. Złożenie wniosku o płatność ostateczną – styczeń 2020 r.
9. Prowadzenie działalności gospodarczej – trwa nadal

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Po zrealizowaniu projektu osiągnięto następujące efekty i rezultaty:
- Zbudowano niskoenergetyczny dom pod wynajem, co umożliwiło FHU Katarzyna Pukalska rozszerzenie zakresu usług. Dzięki temu firma stała się bardziej wszechstronna, co przyczyniło się do zwiększenia liczby klientów i kontrahentów.
- W wyniku realizacji projektu, FHU Katarzyna Pukalska utworzyła 1,25 etatu, co przyczyniło się do zmniejszenia lokalnego bezrobocia i zwiększenia aktywności zawodowej w okolicy.
- Nowoczesny niskoenergetyczny obiekt pozwolił na ograniczenie zużycia energii i zasobów naturalnych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich izolacji termicznych firma osiągnęła obniżenie kosztów energii względem tradycyjnych domów.
- Wzrost świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności i innych przedsiębiorców.
- Zmniejszenie zużycia energii i zasobów naturalnych przyczyniło się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i śladu węglowego. Dzięki zastosowaniu pompy ciepła oraz kominka na pelet, projekt miał realny wpływ na redukcję emisji CO2.
- Dzięki nowemu, nowoczesnemu obiektowi oraz rozszerzonej ofercie, firma Katarzyny Puklaskiej stała się bardziej konkurencyjna na rynku. Na przykład, po zrealizowaniu projektu, firma zyskała nowych klientów, co przełożyło się na wzrost obrotów.
- Firma wypracowała zysk dzięki pozyskaniu nowych klientów.
Powstało miejsce pełne relaksu, przyjazne środowisku. Nowoczesny obiekt, ze wszelkimi wygodami, zlokalizowany między lasami, wzgórzami, nad szumiącym potokiem.

Oto kilka kluczowych wniosków oraz wyzwań, które pojawiły się podczas realizacji projektu:

Wnioski z realizacji projektu:
- Konieczność intensywniejszej edukacji mieszkańców i turystów na temat ochrony środowiska oraz korzyści z ekologicznych praktyk. Właściciele obiektu informacje te zamieszczali w mediach społecznościowych i na tablicy informacyjnej. Świadomość ekologiczna powinna być kontynuowana i wzmacniana poprzez różne działania edukacyjne.
- Działania ekologiczne zawsze się opłacają – dbając o przyszłość naszej planety wprowadzono oszczędności w firmie.


Najtrudniejsze wyzwania przy realizacji projektu:
- Projekty ekologiczne, szczególnie te oparte na nowoczesnych i ekologicznych rozwiązaniach, mogą wymagać znaczących nakładów finansowych. Znalezienie odpowiedniego finansowania było jednym z najtrudniejszych wyzwań.


Rady dla osób realizujących podobne projekty:
Planowanie: Starannie zaplanujcie projekt, uwzględniając cele, działania, harmonogram i budżet. Dobrze przygotowany plan może pomóc uniknąć nieoczekiwanych wyzwań.
Monitorowanie i ocena: Regularnie monitorujcie postępy projektu i przeprowadzajcie ocenę jego skuteczności. Wnioski z takiej oceny mogą dostarczyć cennych informacji do dalszego doskonalenia projektu.
Długofalowy plan: Rozważcie wprowadzenie ekologicznych rozwiązań jako element długofalowej strategii rozwoju, co pozwoli na stopniowe wdrażanie zmian i uniknięcie przeciążenia finansowego. Projekty ekologiczne i ekoturystyczne odgrywają ważną rolę w dbaniu o środowisko. Dążenie do zrównoważonego rozwoju wymaga zaangażowania, kreatywności i odpowiedzialności, ale może przynieść korzyści zarówno dla środowiska, jak i społeczności lokalnych.


Beneficjent

FHU Katarzyna Pukalska

Ponice 141a, 34-700 Rabka-Zdrój

Tel: 604962151

WWW: https://www.facebook.com/MiedzyWierchami/

E-mail: asia.pukalska@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 03.2018 - 01.2020

Zasięg krajowy - Polska małopolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 415.000,00

w tym środki z UE: 200.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 215.000,00

inne: 0,00