Projekty 2014-2020

Mobilny Punkt Wspólnej Sprzedaży

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Przed realizacją projektu każdy z członków grupy Sudeccy Producenci miał własne koncepcje rozwoju swoich gospodarstw i ulepszenie produkcji, jednak zbyt mała ilość produktów i środków finansowych nie pozwalała na realizację tych pomysłów. Dlatego też utworzenie grupy oraz działanie „Współpraca” okazało się idealnym rozwiązaniem, ponieważ dostarczyło narzędzi do realizacji postawionych przez nich celów. Dotychczas każdy członek grupy działał pojedynczo, ale czuli, że w grupie mogą działać efektywniej, np. poprzez wspólny punktu sprzedaży, wspólne logo, a także poszukiwanie nowych kanałów sprzedażowych, aby efektywniej porozumiewać się z klientami. Dysponując produktami o wysokiej jakości, chęcią do pracy i głowami pełnymi pomysłów, byli gotowi rozpocząć współpracę.

Celem projektu było zorganizowanie wspólnej sprzedaży oraz promocji produktów wytwarzanych przez członków grupy operacyjnej, za pomocą mobilnego punktu sprzedaży produktów, aplikacji na urządzenia mobilne oraz wspólnych materiałów i działań promocyjnych. Ważne było również zwiększenie dochodowości producentów, poprawa efektywności produkcji i przetwórstwa, zwiększenie asortymentu wyrobów oraz poprawa jakości produktów, m.in. dzięki inwestycjom w rozwój gospodarstw, miejsc produkcji i przetwórstwa.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Grupa składa się z 6 lokalnych producentów rolnych. Połączyła ich pasja do zdrowej żywności i zamiłowanie do produktu lokalnego. Wspólnymi siłami postanowili osiągnąć cel, jakim było utworzenie mobilnego punktu wspólnej sprzedaży oraz szerzenie idei zdrowej żywności. Każdy z Producentów Sudeckich jest specjalistą w swojej dziedzinie. Mają w swoim składzie m.in.: producentów miodu, kozich serów, warzyw, jaj, zbóż. Różnorodność grupy pozwoliła na szeroki asortyment, jaki dziś mogą zaproponować odbiorcom. Do osiągnięcia założonego celu posłużyła im przyczepa gastronomiczna, którą zakupiliśmy z przyznanych środków. Zaplecze przyczepy jest dostosowane w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo przechowywania, rozwozu i sprzedaży produktów wszystkich członków grupy. Zdecydowanie zaletą takiego rozwiązania jest możliwość wspólnej promocji i sprzedaży w różnych miejscach. Mobilny punkt sprzedaży pojawia się na jarmarkach, festynach, dożynkach, targach. Możliwość dokonania zakupów rożnych produktów w jednym miejscu jest obecnie bardzo pożądana na rynku. Dzięki temu Sudeccy Producenci zyskali rozpoznawalność marki pod wspólnym logo.

Zwiększenie asortymentu było możliwe dzięki inwestycjom w poszczególne gospodarstwa. To w ramach udzielonej pomocy rolnicy kupili sprzęty, które pozwalają produkować więcej, lepiej i efektywniej. Przyczepa gastronomiczna była głównym celem sprzedażowym, jednakże nie jedynym. Zakupili również m.in.: piec konwekcyjny, młyn, suszarki do żywności, urządzenia do kremowania miodu i wiele innych sprzętów. Zdecydowali się również na stworzenie aplikacji mobilnej. Znajduje się na niej interaktywna mapka z pinezkami. Po kliknięciu w daną pinezkę otrzymuje się informacje o konkretnym producencie, m.in. nazwa, adres, asortyment, kontakt. Co ważne, poprzez aplikację przekazywana jest również informacja o planowanych miejscach pobytu przyczepy i zmianach w oferowanym asortymencie. W ramach tego działania Sudeccy Producenci opracowali również, wspomniane już wcześniej, wspólne logo. Wszelkie działania promocyjne prowadzą wspólnie. Każdy z nich ma u siebie materiały reklamowe, które mają za zadnie informować o mobilnym punkcie.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Głównymi korzyściami wynikającymi z zastosowania poszczególnych rozwiązań są:

a) zwiększenie dostępności oferowanych produktów dla konsumenta - tutaj zdecydowanie największą rolę odgrywa mobilność punktu wspólnej sprzedaży;
b) powiększenie obszaru sprzedaży dla producenta - dzięki zastosowaniu mobilnej przyczepy gastronomicznej producenci nie są ograniczeni tylko do sprzedaży lokalnej/ u siebie w gospodarstwach. Dzięki przyczepie sprzedaż może odbywać się w dowolnym miejscu. Są obecni na jarmarkach, targach żywności, bazarach, kiermaszach itd.;
c) zwiększenie dochodowości poszczególnych gospodarstw - dzięki inwestycjom w sprzęt u każdego z członków grupy. Każdy z nich z otrzymanego wsparcia zakupił sprzęt niezbędny do produkcji i wytwarzania jeszcze lepszych jakościowo produktów, efektywniejszej pracy, zwiększenia ilości produkowanych wyrobów;
d) identyfikacja marki - dzięki zastosowaniu wspólnego logo i wspólnej promocji znak „Sudeccy Producenci” jest coraz bardziej rozpoznawalny i kojarzony z lokalnym, dobrym produktem i lokalnymi rolnikami;
d) rozszerzenie asortymentu - było to możliwe dzięki dwóm czynnikom. Po pierwsze, dzięki wspólnej sprzedaży, po drugie dzięki inwestycjom w sprzęt. Wielkość, ilość i zakres produkcji u poszczególnych producentów zdecydowanie wzrósł. Najbardziej widoczne jest to u producentów warzyw. Między innymi zakup pieca konwekcyjnego pozwolił na wytworzenie zupełnie nowego produktu, chipsów z buraka. Z kolei inny producent do tej pory sprzedawał swoje produkty tylko i wyłącznie we własnym gospodarstwie, teraz mógł rozszerzyć swoje rynki zbytu.
Wszystkie działania, jakie podjęli Sudeccy Producenci z pewnością poprawiły wydajność i konkurencyjność ich gospodarstw.

Projekt zdecydowanie miał wpływ na rozwój obszarów wiejskich, zarówno w sferze ekonomicznej jak i społecznej. W sferze społecznej umożliwił lokalnym rolnikom integrację, pokazał możliwości i zalety pracy w grupie, wspólna praca = wspólny efekt. Również wyjście do klienta (czyli przyczepa gastronomiczna na targach i jarmarkach) umożliwiła integrację rolników z lokalnymi mieszkańcami. Producenci nawet takiego samego asortymentu nie traktują się wzajemnie jako konkurencja, ponieważ mają świadomość efektu synergii w małej skali produkcyjnej – każdy produkt różni się od innych i znajdzie odpowiedniego dla siebie klienta. W sferze ekonomicznej mowa oczywiście o poprawie jakości sprzętów i efektywności pracy w poszczególnych gospodarstwach. Zakup niezbędnych maszyn i urządzeń nie byłby możliwy gdyby nie otrzymane wsparcie. Ma to również oczywiście bezpośrednie przełożenie na wzrost dochodowości tych gospodarstw.

W tym projekcie uwzględniono aspekt środowiskowy. Produkty, które są oferowane w ramach wspólnej sprzedaży to tylko i wyłącznie produkty z lokalnych składników. A stworzenie krótkiego łańcucha dostaw żywności na tym terenie przyczynia się bezpośrednio do zmniejszenia śladu węglowego, między innymi poprzez możliwość kupienia produktów od wielu producentów w jednym miejscu - wspólny punkt sprzedaży, czy wspólne dostawy produktów różnych producentów jednym środkiem transportu. Należy tu również uwzględnić fakt, iż dzięki zastosowaniu automatyzacji niektórych procesów, np. pompy do rozlewania miodu, znacząco ogranicza się straty produktu i efektywniej wykorzystuje posiadane zasoby.

Sudeccy Proucenci rekomendują, aby przy realizacji projektu przez inne osoby zwrócić uwagę na trzy główne aspekty, które mają największy wpływ na pracę całej grupy.
Po pierwsze – już na samym początku należy określić jasne zasady współpracy w grupie;
Po drugie – po utworzeniu grupy, należy dokonać podziału obowiązków pomiędzy jej członków;
Po trzecie – aby odnieść sukces niezbędny jest lider - osoba bądź podmiot, która będzie koordynował całość prac oraz egzekwował ustalone wcześniej zasady współpracy.


Beneficjent

Sudeccy Producenci / Tomasz Lewandowicz

Czarnów 41, 58-400 Kamienna Góra

Tel: 515858914

WWW: www.sudeccyproducenci.pl

E-mail: kontakt@inkg.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

III. Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie.

Działanie PROW:

M16-Współpraca


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 11.2023 - 11.2023

Zasięg krajowy - Polska śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 344.951,18

w tym środki z UE: 325.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 19.951,18

inne: 0,00