Projekty 2014-2020

Utworzenie obiektu pełniącego funkcje kulturalne poprzez budowę świetlicy w Wymysłowie

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Powodem realizacji projektu był brak miejsca, w którym mieszkańcy wsi mogli aktywnie i kreatywnie spędzać czas oraz niwelować negatywne skutki pandemii. Celem była poprawa warunków kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów. Społeczność lokalna potrzebowała tego na poziomie każdej grupy wiekowej. Wcześniej mieszkańcy Wymysłowa nie mieli możliwości integracji, wieś nie posiada placu zabaw, altany, remizy, kościoła. Dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej i przedszkola (zlokalizowanego na działce, na której powstała świetlica) chodziły na zajęcia sportowe do szkoły w sąsiedniej wsi Janik.
Dzięki realizacji projektu:
1. Dzieci ze szkoły mają miejsce do aktywności fizycznej w ramach zajęć szkolnych w bliskiej okolicy;
2. Młodzież zyskała miejsce do spotkań, odpoczynku, integracji;
3. Dorośli i osoby starsze mają miejsce do organizacji spotkań tematycznych, integracji.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu została wybudowana świetlica wiejska o powierzchni 313,46 m², w której znajdują się 3 sale spotkań, łazienki, w tym łazienka dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie z aneksem kuchennym oraz pomieszczenia gospodarcze. Zamontowano ogrzewanie podłogowe z pompą ciepła oraz instalacją fotowoltaiczną o mocy 20 kw. Została zagospodarowana przestrzeń wokół budynku, dojścia, dojazdy, parkingi. Umowę o dofinansowanie podpisano 30.12.2021 r. W dniu 22.03.2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych, które trwały do dnia 29.11.2022 r. W trakcie budowy zakupiono wyposażenie do świetlicy w ramach projektu. nabyto następujący asortyment: stoły z krzesłami, meble kuchenne, szafy, piłkarzyki, stół do bilardu oraz tenisa stołowego, akcesoria do zajęć kulinarnych, telewizor, miniwieżę, maszynę do szycia, lodówkę, kuchenkę elektryczną wraz z płytą indukcyjną.

Świetlica wiejska stała się wielopokoleniową, wymarzoną przestrzenią pracy, odpoczynku, nauki i życia społeczno-kulturalnego wsi. To miejsce, gdzie mogą – bo mają do tego warunki lokalowe i sprzętowe – spotykać się wszyscy mieszkańcy. Prowadzone są spotkania aktywnych grup społeczności lokalnej, kół gospodyń wiejskich, rad sołeckich, zespołów ludowych i tam organizowane jest życie społeczne wsi. To świetna lokalizacja na zrobienie wspólnej Wigilii, obchodów Dnia Matki, Dnia Babci czy zabawy sylwestrowej. Od czasu powstania, właśnie świetlica (a nie przystanek autobusowy, czy schody lokalnego sklepu) jest miejscem spotkań młodzieży. Tu stworzono przytulny punkt wspólnych zabaw po szkole.
Świetlica ze względu na swoją dostępność jest naturalnym miejscem aktywności różnorodnych grup zainteresowań oraz pasjonatów. Spotykają się tu aktywne grupy mieszkańców i stowarzyszenia: koło gospodyń wiejskich, lokalne stowarzyszenie, lokalne zespoły wokalne, instrumentalne, uzdolniona młodzież itd.
Świetlica jest również miejscem edukacji i pełni rolę centrum edukacyjno-kulturalnego wsi, w którym mieszczą się na przykład: liczne kółka zainteresowań dla młodzieży, grupy dyskusyjne oraz zajęcia dla osób w każdym wieku. Wśród kółek zainteresowań są kółka teatralne, kabaretowe, plastyczne, muzyczne, fotograficzne, informatyczne. Wszystko zależy od potrzeb, jakie są w społeczności, ale i od pomysłowości pracownika świetlicowego. Potrzeby można rozbudzać i rozbudowywać. Dzięki powstaniu świetlicy pracę znalazły dwie osoby.
W świetlicy zaplanowano działania:
1. Zajęcia ogólne opiekuńczo - wychowawcze, 
2. Zajęcia kreatywno – integracyjne,
3. Zajęcia kulinarne promujące zdrowe odżywienie, 
4. Zajęcia teatralno – językowe, 
5. Zajęcia sportowe, taneczno – ruchowe,
6. Zajęcia szachowe, 
7. Zajęcia muzyczne, 
8. Kodowanie – programowanie, 
9. Florystyka, rękodzieło, 
10. Gmina Kunów – cztery pory roku w obiektywie seniorów, zajęcia fotograficzne
11. 1000 kroków - zajęcia fitness i prozdrowotne, 
12. Jadłospis na zdrowie - zajęcia z kucharzem i dietetykiem, 
13. Upcykling z instruktorem szycia. 
Zajęcia nr 1 prowadzone są od poniedziałku do piątku przez siedem godzin przez 9 miesięcy w roku, a zajęcia od nr 2 do 13 są prowadzone minimum 1 raz w tygodniu przez 9 miesięcy w roku.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Świetlica wiejska w Wymysłowie to obecnie: świetlica dla dzieci, miejsce spotkań mieszkańców w każdej grupie wiekowej, lokalizacja organizacji wydarzeń. Przestrzeń, która daje możliwość rozwoju społecznego w różnych kierunkach. Budowa świetlicy sprawiła, że utworzyło się miejsce integracji mieszkańców, współpracy międzypokoleniowej, powstała płaszczyzna do edukacji w kierunkach zainteresować mieszkańców.

Projekt miał wpływ na rozwój obszaru wiejskiego w miejscowości poprzez zmianę stylu życia mieszkańców, zmianę organizacji czasu wolnego, zmianę w postrzeganiu i dbałości o przestrzeń wspólną, zainteresowanie ekologią, grupowy sport, zainteresowanie prozdrowotne.

Najtrudniejszym aspektem był czas realizacji, chwilę po wybuchu wojny na Ukrainie oraz galopująca inflacja.


Beneficjent

Gmina Kunów

Warszawska 45B, 27-415 Kunów

Tel: 785713630

WWW: https://www.facebook.com/profile.php? id=100089611598986

E-mail: mmazur@kunow.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 12.2021 - 02.2022

Zasięg lokalny - Polska świętokrzyskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 1.546.314,03

w tym środki z UE: 500.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 1.046.314,03

inne: 0,00