Projekty 2014-2020

Rewitalizacja rynku w Sulistrowicach

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Sulistrowice, wieś położona nad Zalewem Sulistrowickim, u podnóża Góry Ślęży, w Ślężańskim Parku Krajobrazowym, pomimo atrakcyjnego położenia była miejscowością zaniedbaną, co mocno ograniczało możliwości rekreacji na tym obszarze. Mieszkańcy i turyści posiadali znikomą wiedzę o sołectwie i jego potencjale. Samo centrum wsi było w opłakanym stanie. W rynku stały zbiorcze kontenery na segregowane śmieci i kontenery PCK na zużyte ubrania oraz zniszczona tablica informacyjna. Całość tonęła w chwastach i porozrzucanych śmieciach, nad wszystkim unosił się przykry zapach.
Mieszkańcom było przykro każdego dnia oglądać tak przygnębiający stan i wzięli sprawę w swoje ręce. Potrzebna była gruntowna odnowa zaniedbanego miejsca.

Stowarzyszenie Sulistrowice, powołane przez mieszkańców wsi Sulistrowice, za pozyskane z PROW fundusze, postanowiło w rynku zaaranżować klimatyczną i atrakcyjną przestrzeń wypoczynku. W tzw. saloniku można wygodnie usiąść na rozmowę, a obok na tablicach informacyjnych zapoznać się z topografią sołectwa, bieżącymi wydarzeniami oraz historią 670-letniej wsi. Dookoła tego miejsca posadzono krzewy różane, zioła i byliny ozdobione lokalnym rękodziełem. Działania te miały na celu promowanie walorów środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, a także aktywizowanie społeczności lokalnej.
Budowa tablic informacyjnych i urządzenie przytulnego miejsca na wypoczynek wzmocniło tożsamość mieszkańców oraz wpłynęło na promocję walorów turystycznych wsi.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Prace rozpoczęły się od usunięcia starej tablicy informacyjnej i przegniłej tablicy z historią wsi. Teren został wyrównany i odpowiednio wyprofilowany. Głazy ustawiono na skalniku, a przerośnięte krzewy przycięto. Wszystkie prace: ręczne, maszynowe i koparkowe zostały wykonane bezinteresownie przez samych mieszkańców Sulistrowic.
Na zrealizowanie projektu potrzebne były zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starostwa Powiatowego, a także projekt architektoniczny. Koszty uzyskania pozwoleń stanowiły wkład własny Stowarzyszenia.
Z otrzymanej dotacji PROW, mieszkańcy zbudowali 3 tablice informacyjne (z planem wsi, tablicę ogłoszeń i tablicę z historią wsi), a także ustawiono ręcznie rzeźbioną na przez lokalnego wykonawcę ławkę wraz z podręcznym stolikiem i koszem na śmieci, na których umieścił logo-herb Sulistrowic. Na początku jednak trzeba było zrobić graficzne opracowanie historii wsi na tablicy informacyjnej oraz mapę, stworzyć poligrafię w trwałym druku UV na dibondzie 3 mm. Drewno dębowe do wykonania kompletu wypoczynkowego sołectwo otrzymało w darze od Nadleśnictwa Miękinia. Jednak mieszkańcy sami musieli odebrać konary dębowe i zawieść je do obróbki w stolarni w Będkowicach. Drewniane elementy na tablice trzeba było przyciąć, zaimpregnować i zespolić ze sobą, a potem przewieść na miejsce docelowe. Było trudno je podnieść, podobnie jak dębowe konary w lesie. W tym celu zamocowano kotwy i zalano je betonem, żeby utrzymać ciężkie konstrukcje tablic. Dużym przedsięwzięciem było zbudowanie krawężników przed tablicami. Kostkę granitową dostano w darowiźnie od pana Burmistrza MiG Sobótki. Potem nasadzono krzewy różane, byliny i zioła w ziemi ogrodowej. Na deser czekał montaż kompletu wypoczynkowego. Został trwale przyspawany do posadzki w saloniku. Ostatnie prace polegały na zagospodarowaniu terenu po budowie małej infrastruktury, tj. na wyłożeniu włókniną i zamocowaniu jej kotwami oraz wysypaniu tłuczniem miejsc pod tablicami.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Wykonane ze starannością tablice oraz rzeźbiony komplet wypoczynkowy, w otoczeniu specjalnie dobranych roślin ozdobnych są wizytówką serca wsi. Sulistrowice w 2021 r. otrzymały prestiżowy tytuł „Najpiękniejszej Wsi Dolnego Śląska” nadawany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Rynek, co roku na Wielkanoc i Boże Narodzenie otrzymuje świąteczną, niepowtarzalną oprawę, ciesząc dzieci i dorosłych. W ciągu roku, centrum wsi jest ozdabiane rękodziełem mieszkańców: wiklinowymi ozdobami, ceramiką, makramą, chryzantemami, podczas świąt państwowych – flagami narodowymi i herbową wsi.
Mieszkańcy z dumą pokazują swoim gościom to zaaranżowane i stworzone od zera przez siebie miejsce. Ławka w atrakcyjnej aranżacji w centrum wsi, gdzie nieustannie przewijają się ludzie, kupując w sklepie naprzeciwko tego miejsca, zachęca do posiedzenia i rozmowy z napotkanymi sąsiadami na niezależnym gruncie. Natomiast tablice informacyjne inicjują komentarze na temat historii, układu przestrzennego czy okolicznych wydarzeń umieszczonych na plakatach na tablicy ogłoszeń. Posadowienie obiektu w rynku nie ma barier technicznych i umożliwia łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki atrakcyjnej aranżacji tzw. ryneczku w samym sercu wsi nastąpiło pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku wzrostu estetyki swoich posesji, rozwoju turystyki, usług towarzyszących (gastronomii, noclegów i atrakcji turystycznych). Rozkwit turystyki poprawił stan zaniedbanej infrastruktury rekreacyjnej. Reaktywowano ośrodek wypoczynkowy nad Zalewem Sulistrowickim - SuliCamp i zbudowano klimatyczną restaurację „Zagroda Jutrzenki”. Utworzono kolejne saloniki w zakamarkach wsi, co stanowi innowacyjne rozwiązanie na skalę regionu, a także inspirację dla okolicznych miejscowości.  Zauważalna jest duma mieszkańców, utożsamianie się z miejscem zamieszkania. Liczne są pochwały obserwatorów realizacji projektu. Nastąpiła integracja sąsiedzka, nawiązana podczas wspólnych prac społecznych przy budowie rynku.

Najtrudniejsze było uzyskanie pozwoleń na wykonanie projektu u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starostwa Powiatowego, a także projekt architektoniczny. Na etapie starania się o środki w LGD Ślężanie napotkano na brak zachowania zaplanowanych terminów zawarcia umowy i wypłaty środków, co skutkowało wielokrotnym przesuwaniem terminu przeprowadzenia inwestycji. Obostrzenia sanitarne i zimowe warunki pogodowe, uniemożliwiające prace na zewnątrz, zmuszały do prolongaty terminu wykonania projektu.


Beneficjent

Stowarzyszenie Sulistrowice

Bolesława Chrobrego 2A, 55-050 Sulistrowice

Tel: 690520295

WWW: https://sulistrowice.sobotka.pl/rewitalizacja-ryneczku-wsulistrowicach/

E-mail: alicjakrupa21@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 10.2019 - 06.2021

Zasięg lokalny - Polska dolnośląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 15.260,08

w tym środki z UE: 9.832,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 228,08

inne: 5.200,00