Projekty 2014-2020

Utworzenie i urządzenie szlaku gąsek na terenie wsi Gąsiorowice - Szlak Gąski produktem lokalnym Gąsiorowic

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem projektu przede wszystkim było stworzenie ścieżki edukacyjnej po wsi Gąsiorowice, przedstawiającej elementy historyczne, kulturowe i przyrodnicze, tak aby każdy z młodych mieszkańców wiedział, kiedy powstały konkretne obiekty, do czego służyły lub jaką nazwę kiedyś nosiła miejscowość. Było to potrzebne, ponieważ zauważono, że coraz mniej osób zna historię terenów, które zamieszkuje. Wcześniej próbowano organizować warsztaty historyczne, które niestety nie cieszyły się powodzeniem wśród młodzieży. Spróbowano więc w inny sposób zachęcić do nauki młode pokolenie. Pojawiła się również potrzeba większej integracji społeczności, a stworzenie ścieżki edukacyjnej stwarzało ku temu okazję.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Pomysł na stworzenie ścieżki edukacyjnej pojawił się już wcześniej, ale niestety nie było na to funduszy. Musiało upłynąć kilka lat, nim nowy zarząd stowarzyszenia wypatrzył szansę w pozyskaniu finansowania w ogłoszonym przez LGD projekcie z PROW na produkt lokalny. Zadecydowano, aby wyeksponować najciekawsze miejsca wsi za pomocą figurek gąsek (symbolu miejscowości). Szlak zaprojektowano tak, aby przebiegał przez całą miejscowość (około 4 km) i pokazywał każdy zakątek wsi - elementy historyczne, kulturowe i przyrodnicze. Przy każdej z gąsek postawiono tablicę informacyjną. Później pojawiła się koncepcja, żeby każda figurka była charakterystyczna dla danego miejsca. Dzięki temu pojawiła się np. gąska-strażak przy dawniej remizie strażackiej, gąska-uczeń przy budynku po byłej szkole, czy gąska-młynarz przy tablicy ze szlakiem młynów. Te postacie nazwano nieużywanymi już imionami śląskimi. W ten sposób pojawiła się gąska Frida (Elfryda), gąska Tonik (Antoni) czy gąska Hajdle (Adelajda).

Stworzono broszurę opisującą poszczególne miejsca, dzięki której zwiedzający może podążać szlakiem. Wyremontowano również przydrożny krzyż - miejsce historyczne, gdzie pochowano żołnierzy francuskich. Powstały dwie wystawy stałe „Gąsiorowice dawniej i dziś” oraz „Gąsiorowice oczyma dzieci”, co miało na celu zaangażowanie wszystkich pokoleń mieszkańców. Wszystkie te miejsca posiadają kody QR, aby spacerujący mogli ich poznać historie, a opowiadają o nich mieszkańcy wsi.

Realizacja projektu była zaplanowana przez zarząd tak, aby każdy członek stowarzyszenia mógł zająć się swoją częścią wsi według własnego planu.

W sam montaż figurek i tablic było zaangażowanych około 45 mieszkańców. Dzięki temu projekt jest sukcesem całej wsi. Na zakończenie inicjatywy zorganizowano Festyn Gąski, gdzie rozpoczęto promocję ścieżki edukacyjnej.

Szlak Gąski osiągnął wiele nagród, między innymi:

- wyróżnienie jako Najlepszy Produkt Turystyczny, przyznawany przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną - 2019 r.

- certyfikat w kategorii Miejsce Ciekawe przyznawany przez Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi - 2021 r.

- PROJEKTY NA MEDAL przyznany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- Wyróżnienie w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego - 2021 r.

- Najlepszy projekt odnowy wsi w 2022, przyznany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki projektowi:

1. Stworzono ścieżkę edukacyjną po miejscowości zawierającą elementy historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze wsi. Wyeksponowano 16 ciekawych miejsc za pomocą spersonalizowanych gąsek.

2. Zwiększono świadomość młodego pokolenia na różne aspekty historyczne, kulturowe oraz przyrodnicze wsi. Dziś każde dziecko zna imiona gąsek i wie, o czym każda z nich opowiada. Dzięki zabawnym figurkom uzyskano efekt edukacyjny.

3. Zintegrowano mieszkańców wsi, tak że obecnie nie ma problemów w realizacji innych inicjatyw.

Dodatkowo osiągnięto:

1. Wyróżnik miejscowości w województwie opolskim.

2. Zdobyto tytuł Najpiękniejszej Wsi Opolskiej 2019.

3. Wieś rozwinęła się turystycznie (w pierwszym roku Szlak Gąski odwiedziło około 500 osób), obecnie prowadzone są wycieczki zorganizowane.

4. Zdobyto duży rozgłos w mediach TV, radiu i gazetach.

5. Stworzono opowieść dla dzieci.

6. Gąsiorowice stały się wsią tematyczną.

7. Zainspirowano inne miejscowości (uczestnicy projektu chętnie dzielą się swoim doświadczeniem).

8. Przedsiębiorstwa gastronomiczne zwiększyły obroty  restauracji.

9. Mieszkańcy stali się otwarci dla osób zewnątrz.

10. Mieszkańcy planują rozszerzać swój biznes tworząc zagrody edukacyjne z gęsiami.

11. Zwiększył się patriotyzm lokalny i duma ze swojej Małej Ojczyzny.

Był to pierwszy projekt realizowany od dość dawna, dlatego ważne było wypracowanie metody zachęcenia ludzi do pracy i zarażenia ich pasją do działania na wsi. W przedsięwzięcie byli zaangażowani ludzie starsi, którzy przekazywali ciekawostki historyczne oraz kulturowe o miejscowości. Dzięki realizacji ścieżki edukacyjnej poznano mocne strony i zainteresowania różnych mieszkańców wsi, które okazały się przydatne w innych projektach. Podniosła się też estetyka samych Gąsiorowic – cała lokalna społeczność dba o szlak, jego elementy są na bieżąco czyszczone i pielęgnowane. W całym przedsięwzięciu kluczowe były zasoby ludzkie, organizatorzy obawiali się, jak do pomysłu podejdą mieszkańcy. Jednak nie trzeba było się tym martwić – inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Bezpośrednie proszenie o pomoc oraz proponowanie pracy zgodnej z predyspozycjami konkretnych mieszkańców zapewniło projektowi organizacyjny sukces.

Na początku najtrudniejsza wydawała się biurokracja, jednak urząd gminy okazał się bardzo pomocny. Koordynatorzy i pomysłodawcy nie powinni bać się dzwonić do urzędów i pytać, jak można rozwiązać dany problem czy dokonać zmian w projekcie, bo po drugiej stronie również siedzą ludzie, którym zależy na rozwoju regionu.


Beneficjent

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice

Szkolna 17/1, 47-133 Gąsiorowice

Tel: 797695655

E-mail: sow.gasiorowice@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2018 - 10.2021

Zasięg lokalny - Polska opolskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 82.660,00

w tym środki z UE: 58.786,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 13.874,00

inne: 10.000,00