Projekty 2014-2020

Restrukturyzacja małych gospodarstw

KONTEKST I CELE PROJEKTU

O powodach skorzystania z dofinansowania pani Sabina Król pisze tak: „Gospodarstwo to nasze jedyne źródło dochodów, jest wspaniałym domem i poświęcamy mu całą uwagę. Ze względu na to, że ma już swoje lata nie wszystko wyglądało tak jak powinno. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się wziąć udział w projekcie, który pozwolił nam na sfinalizowanie remontu kurnika. Bez dofinansowania nie bylibyśmy w stanie przeprowadzić modernizacji pomieszczenia gospodarczego”. Kurnik bardzo potrzebował remontu - należało uzupełnić braki w ścianach, otynkować pęknięcia od zewnętrznej strony, aby chłód nie przedostawał się do środka. Drzwi oraz okna musiały zostać wymienione, ze względu na nieszczelność. Niesprawne wentylatory powodowały, że powietrze nie było cyrkulowane, przez co było odczuwalne wysokie stężenie amoniaku.

Państwo Królowie zdecydowali się wziąć udział w projekcie, przede wszystkim ze względu na dobro zwierząt. Chcieli poprawić ich komfort życia, a przy tym pomóc sobie w codziennej pracy. Gospodarzom zależało również na możliwości sprzedaży swoich produktów w ramach RHD - dzięki temu można kupować warzywa, owoce, jajka oraz przetwory bezpośrednio z gospodarstw. Stworzyli więc specjalne miejsce z klimatyzacją, aby wszystko było świeże i w najlepszej jakości dla kupujących.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Dzięki dofinansowaniu w ramach „Restrukturyzacji małych gospodarstw” państwu Królom udało się osiągnąć zamierzone cele. Projekt umożliwił gospodarstwu rozwój oraz wprowadził w nim mnóstwo pozytywnych zmian.

Zrealizowane działania:

- otynkowanie ścian i uzupełnienie elewacji,

- wymiana okien oraz drzwi,

- wymiana wszystkich wentylatorów,

- pomalowanie ścian zewnętrznych kurnika,

- zakup ciągniczka ogrodniczego (wykaszanie międzyrzędzi),

- zakup tłoczni angel (przetwórstwo RHD - aronia, malina, porzeczka),

- zakup zbiornika na gnojowicę,

Wszystkie zmiany przeprowadzono systemem gospodarczym, jedynie do otynkowania zatrudniono firmę.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Projekt polepszył jakość życia zwierząt - szczególnie podłączenie wentylatorów oraz wymiana okien. W Gospodarstwie ekologicznym u Królów już wcześniej kury posiadały spory wybieg, stały dostęp do wody pitnej oraz paszy ze zautomatyzowanego paszociągu. Przed remontem kurnika ilość hodowanych ptaków wynosiła 500, teraz ich liczebność zwiększyła się do 1000. Mimo iż gospodarstwo jest niewielkie, to jego wydajność podniosła się i może konkurować z większymi przedsiębiorstwami rolniczymi.

Państwo Królowie starają się z roku na rok być coraz bardziej ekologiczni. Ich dochody wzrastają, ponieważ dom ogrzewają pompą ciepła, posiadają też przydomową oczyszczalnię ścieków oraz panele fotowoltaiczne. Mają również staw, który jest zbiornikiem retencyjnym, zapewniający warzywom i owocom odpowiednią ilość wody w glebie. Ekonomiczność gospodarstwa jest wyższa, ponieważ zakup tłoczni umożliwił zbyt nie tylko surowych owoców, ale również przerabianie ich na przetwory. Swoje wyroby państwo królowie sprzedają z domu oraz na różnych bazarach - od pięciu lat dwa razy w tygodniu są na Bazarze Natury w Gdańsku, okazjonalnie chodzą też na różne targi ekologiczne w Lubaniu, Słupsku i Kartuzach.

Pozytywne zakończenie projektu zmobilizowało oraz zachęciło gospodarzy do rozwinięcia swojej działalności i skorzystania z kolejnych dofinansowań. Teraz co roku szukają projektów, które pomogą im się rozwijać, sprawiać, że będą coraz bardziej ekonomiczni i ekologiczni.


Beneficjent

Gospodarstwo ekologiczne u Królów

Kosy 28D, 83-300 Kartuzy

Tel: 669329931

WWW: https://www.facebook.com/profile.php?id=100053863413158

E-mail: sabinak79@op.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M11-Rolnictwo ekologiczne


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 11.2017 - 10.2022

Zasięg regionalny - Polska

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 60.000,00

w tym środki z UE: 60.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00