Projekty 2014-2020

Założenie działalności gospodarczej pn. Zagroda Edukacyjna „Stajnia na Polesiu” Krzysztof Rycaj

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem działalności „Stajni na Polesiu” było podniesienie wizerunku wsi jako miejsca pracy i wypoczynku. Gospodarstwo propaguje aktywną formę spędzania czasu, a także wzbogaciło ofertę gminy Nielisz o miejsce, gdzie turyści mogą skorzystać z nauki jazdy konnej, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem w różnych grupach wiekowych. Dla właścicieli stajni ważne jest również podtrzymywanie tradycji wsi, kultywowanie lokalnych i regionalnych zwyczajów, a także zapoznanie klientów z rolą koni w historii naszego kraju.

Zapotrzebowanie na działalność Zagrody Edukacyjnej „Stajnia na Polesiu” w okolicy było ogromne, badanie innowacyjności wykazało, że nikt w gminie i powiecie nie prowadzi podobnej firmy. Poziom usług jaki zaoferowali właściciele przedsiębiorstwa przerósł najśmielsze oczekiwania lokalnej społeczności. Dopiero w „Stajni na Polesiu” klienci przekonali się o tym, jak powinno wyglądać etyczne jeździectwo i jak można go nauczać. Wiele osób zwróciło uwagę na odpowiednio przygotowane zwierzęta, bardzo dobry sprzęt, czystość oraz zaplecze.

Dzięki przebranżowieniu, gospodarstwu udaje się w pełni wykorzystywać posiadane grunty orne, łąki, budynki oraz maszyny rolnicze. Działalność potrzebowała utworzenia jednego miejsca pracy na stałe, ponieważ nakład obowiązków gospodarczo-porządkowych przerasta możliwości właściciela. Forma zajęć, jaka jest prowadzona wymaga zatrudnienia sezonowego większej ilości osób o odpowiednim przygotowaniu (wychowawca, kierownik wypoczynku, animator, anglistka, instruktor śpiewu, instruktor tańca, panie prowadzące zajęcia manualno- artystyczne). Obecnie właściciele „Stajni na Polesiu” mogą w pełni wykorzystywać własne doświadczenie, wykształcenie (studia, kursy, szkolenia, praktyki, także wolontariackie), kompetencje i umiejętności.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W trakcie roku szkolnego prowadzone są regularne zajęcia jeździeckie na każdym poziomie zaawansowania. Instruktor ma wykształcenie kierunkowe (mgr inż. Hipologii i Jeździectwa), uprawnienia i licencję Instruktora Szkolenia Podstawowego Polskiego Związku Jeździeckiego oraz legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością jazda konna. „Stajnia na Polesiu” została zatwierdzona przez Wojewódzki Związek Jeździecki jako ośrodek adekwatny do przeprowadzania egzaminu na odznakę „Jeżdżę Konno”, która jest pierwszą w systemie szkoleniowym Polskiego Związku Jeździeckiego. Kilkukrotnie w ciągu roku gospodarze wyjeżdżają ze swoimi końmi na zawody w dyscyplinie skoków przez przeszkody, gdzie reprezentują własną stajnię.

Profesjonalnie, a zarazem przyjaźnie prowadzone zajęcia dają wiele korzyści dla adeptów jeździectwa w każdym wieku (od nauki konsekwencji, odpowiedzialności po obudzenie świadomości swojego ciała, a także poznania jego możliwości psychofizycznych). W zagrodzie oprócz koni znajdują się inne zwierzęta, dzięki którym dzieci dowiadują się, jak wykorzystywać surowce odzwierzęce, a także zasmakowują odpowiedzialności, jaką niesie ze sobą posiadanie pupila. Maluchy mogą doznać pierwszego kontaktu z czworonogami, głaskać je, przytulać, czesać - co jest także świetną formą zajęć sensorycznych.

Jako Zagroda Edukacyjna „Stajnia na Polesiu” cyklicznie organizuje różne warsztaty tematyczne (plastyczne, muzyczne, sensoryczne, przyrodnicze, ruchowe, interakcyjne, kulinarne, rękodzieła artystycznego, historyczne, zootechniczne). W trakcie wakacji i ferii zimowych odbywają się półkolonie, podczas których dzieci oprócz nauki jazdy konnej, codziennie mają lekcję teorii o tematyce hippicznej, warsztaty, spędzają czas ze zwierzętami w stajni lub plenerze, a także grają w tradycyjne gry terenowe (np. podchody). Gospodarstwo było wielokrotnie kontrolowane przez SANEPID, kuratorium, Nadzór Budowlany - zawsze bez najmniejszych zastrzeżeń.

Stajnia współpracuje z lokalnymi szkołami i przedszkolami, co roku uczestniczy w dożynkach gminnych, Święcie Konia w Sitnie (zarówno jako uczestnicy jak i po części organizacyjnie), wyprawia obchody Hubertusa. Zróżnicowanie pod względem gabarytu koni zapewniło „Stajni na Polesiu” uznanie organizatorów różnych imprez plenerowych (KGW, parafii, Młodzieżowego i Zamojskiego Domu Kultury, władz gminy, GOK oraz osób prywatnych), którzy regularnie zapraszają firmę, aby uświetnić swoje wydarzenia przejażdżkami na kucach i koniach. Właściciele współpracują również ze Sztabem WOŚP oraz proboszczem swojej parafii. Często pomagają też lokalnej organizacji działającej na rzecz porzuconych zwierząt, której podarowują vouchery na zajęcia jeździeckie jako nagrody w konkursach bądź losy na loteriach. 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

„Stajnia na Polesiu” cieszy się najlepszą opinią w okolicy. Na organizowane wydarzenia, półkolonie, grafik jazd w roku szkolnym zawsze ma pełne obłożenie.

Przez dwa lata działalności Zagroda Edukacyjna zebrała na tyle dużą rzeszę klientów, że musiała dokupić koni lub wziąć je w dzierżawę. Wiązała się z tym konieczność dobudowania boksów. Rosnące zapotrzebowanie na świadczenie usług zaczyna przerastać możliwości właścicieli.

Korzyści dla gospodarstwa:

- modernizacja budynków,

- stajnie z warunkami powyżej norm UE,

- termoizolacja budynków,

- lokalizacja z dala od domów mieszkalnych,

- budowa ekologicznych angielskich boksów.

Stajnia nie posiada żadnej reklamy.  Zrobili ją sami klienci – funkcjonuje tutaj tzw. marketing szeptany. Właściciele zawsze starają się więc być w pełni zaangażowani w podjęte działania oraz dobrze nastawieni do osób korzystających z ich usług.

W tym przypadku prowadzenie kont w mediach społecznościowych regularnie i z wyczuciem jest bardzo istotne - trzeba obrać pewien schemat i się go trzymać, aby klienci czy sympatycy nie czuli się zmieszani bądź zagubieni.

W działalności stajni wysoce istotne jest dbanie o wizerunek zewnętrzny zagrody, aby był przyjemny dla oka i zachęcał do spędzania w niej wolnego czasu. Gdyby to samo zaplecze było nieuporządkowane, to nie robiłoby tak dobrego wrażenia.


Beneficjent

Krzysztof Rycaj

Wólka Złojecka 11, 22-413 Wólka Złojecka

Tel: 694449030

WWW: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064154706919

E-mail: stajnianapolesiu@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M06-Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 07.2022 - 03.2023

Zasięg lokalny - Polska lubelskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 202.755,76

w tym środki z UE: 200.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00