Projekty 2014-2020

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjno-turystycznych w gminie Książki

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Operacja polegała na dostosowaniu infrastruktury Centrów Aktywnego Wypoczynku do potrzeb rekreacji i turystyki w miejscowościach Osieczek i Łopatki Polskie. Dokonano tego poprzez zakup m.in. kina plenerowego, leżaków, sauny ogrodowej, rowerów wodnych, wiaty, rowerów wraz z kaskami i fotelikami oraz zestawów xbox wraz z telewizorami i niezbędnym wyposażeniem z pozwalającym atrakcyjne spędzić wolny czas. Zakupiono także gry do zestawów xbox, które nie tylko pełnią funkcję rozrywkową, ale także edukacyjną, pozwalającą na rozwój zainteresowań, nabytych już umiejętności, ale także doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową. To wyposażenie umożliwiało skorzystanie z niego osobom, które na co dzień nie posiadają tego typu sprzętów. Operacja ma charakter niekomercyjny, gdyż zakupione produkty i nowopowstała infrastruktura są ogólnodostępne, korzystanie z nich jest bezpłatne i możliwe przez 7 dni w tygodniu zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W terminie do 21.02.2023 do 30.06.2023 r. dokonano zakupu:

 • Sauna ogrodowa szt. 1,00
 • Kino plenerowe nagłośnienie szt. 1,00
 • Kino plenerowe ekran szt. 1,00
 • Kino plenerowe projektor szt. 1,00
 • Leżak szt. 40,00
 • Skrzynka szt. 30,00
 • Rowery wodne szt. 2,00
 • Rower młodzieżowy/dziecięcy szt. 7,00
 • Rower dla osoby dorosłej szt. 8,00
 • Fotelik na bagażnik szt. 4,00
 • Kask rowerowy dziecięcy szt. 6,00
 • Kask rowerowy uniwersalny szt. 9,00
 • Zestaw gier do konsoli szt. 12,00
 • Pad/kontroler do xbox szt. 4,00
 • Konsola Xbox szt. 4,00
 • Pufa do siedzenia szt. 8,00
 • Telewizor szt. 4,00
 • Biurko szt. 4,00
 • Wiata szt. 1,00
 • Wykonanie kostki pod wiatą kpl 1,00
 • Ławo-stoły szt. 5,00
 • Elektryczny ogrzewacz szt. 2,00
 • Stół do gry w piłkarzyki szt. 1,00
 • Mata piankowa szt. 2,00

Zakupiony sprzęt przechowywany oraz użytkowany jest w budynkach będących infrastrukturą Centrów Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Osieczku i Łopatkach m.in w budynkach magazynowych.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Przed realizacją projektu oferta turystyczna w gminie Książki nie była tak różnorodna, jak po dokonaniu zakupów doposażających Centra Aktywnego Wypoczynku. Nowopowstałe obiekty przyciągały turystów, jednak nie posiadały szerokiego asortymentu sprzętów do rekreacji. Do zarządców Centrów wpływały liczne zapytania odnośnie zwiększenia oferty wyposażenia, z którego mogłyby korzystać osoby odwiedzające Gminę Książki.

Po dokonaniu zakupów w ramach projektu znacząco wzrosła liczba odwiedzających tereny rekreacyjne, na których udostępniono nowe wyposażenie. Zaczęto również częściej organizować kolonie dla dzieci, podczas których uczestnicy mają możliwość z korzystania m.in. materiałów edukacyjnych czy obejrzenia filmu z użyciem kina plenerowego. Podniosła się też konkurencyjność obu wsi na tle regionu.


Beneficjent

Stowarzyszenie Wspólnie Możemy Więcej

Szkolna 2, 87-222 Książki

Tel: 504834508

E-mail: stow.wmw@gmail.com


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 02.2023 - 06.2023

Zasięg lokalny - Polska kujawsko-pomorskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 174.749,00

w tym środki z UE: 174.749,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00