Projekty 2014-2020

Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Projekt jest odpowiedzią na brak wiedzy wśród dzieci i młodzieży o lokalnym dziedzictwie, historii oraz lokalnych tradycycjach zamieszkiwanego obszaru. Ponadto realizacja projektu miała pozwolić na integrację społeczności lokalnej poprzez wspólne poznawanie lokalnych legend nawiązujących do dawnych tradycji i zwyczajów. Celem projektu było także zaaktywizowanie społeczności lokalnej (dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne, a także ich opiekunowie, rodziny i nauczyciele).

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Operacja polegała na przeprowadzeniu jesienią 2021 r. konkursu plastycznego „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”. Konkurs ten skierowany był do dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, do ich rodziców, nauczycieli i opiekunów.  Zadaniem uczestników było nadesłanie pracy plastycznej ilustrującej ulubioną lokalną legendę. Rolą rodziców i opiekunów było wyjaśnienie najmłodszym czym sa legendy oraz zapoznanie ich z lokalnymi legendami poprzez czytanie i opowiadanie. Do biura stowarzyszenia wpłynęło aż 245 ilustracji. Konkurs cieszył się ogromną popularnością. Dzieci tworzyły prace w domach, na kółkach plastycznych w GOK-ach, a nawet na szkolnych zajęciach plastycznych.

Zwycięzcy otrzymali nagrody w formie bonów podarunkowych do sklepów z książkami i akcesoriami do nauki oraz gadżety (butelki filtrujące, drewniane jojo, puzzle). Wybrane legendy zostały nagrane w formie audiobooka, a także wydane w książce prezentującej zwycięskie prace plastyczne. Przeprowadzono również akcję promocyjną „Tydzień Legend z Leśnej Krainy Górnego Śląska”. Do placówek przedszkolnych i Urzędów Gmin na terenie LGD zostały przekazane materiały tj. książki, kolorowanki, ulotki i gadżety.

Nagrodzone prace ruszyły w podróż po obszarze LGD. Wystawa prac odbyła się w kilku ośrodkach kultury na obszarze LGD: Pyskowicach, Koszęcinie, Toszku, Rudzińcu oraz Tworogu. Młodzi laureaci nie tylko mogli cieszyć się z posiadania swojej ilustracji wydanej w książce, ale również mogli zaprosić rodziny na wystawę.

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki realizacji operacji znacząco podniósl się poziom wiedzy na temat lokalnych legend, historii obszaru, tradycji lokalnych. Udało się nie tylko wzbudzić zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, ale także zintegrować społeczność lokalną. 

Pomimo, iż w dobie bajek animowanych, seriali i szybko zmieniającej się mody na media, wyzwaniem było zainteresowanie odbiorców tematem "legend" – czyli bajek jakie istnieją na danym obszarze od wieków, projekt odnióśł ogromny sukces. Po dziś dzień dzieci i dorośli sięgają po publikację, a także po audiobooki. Matreriały używane są także przez nauczycieli w ramach zajęć dydaktycznych.

Audiobok dostępny jest na kanale Youtube Leśna Kraina oraz w aplikacji Ekomuzea, publikacja i kolorowanka jest dostępna do ściągnięcia na stronie internetowej LGD -  www.lesnakrainalgd.pl.

Projekt zasługuje na miano dobrych praktyk ponieważ wpływa na wzrost integracji społeczności lokalnych, wykorzystuje nowatorskie narzędzie do prezentacji zasobów historycznych. Można stwierdzić, że wpływa pozytywnie na integrację międzypokoleniową- młodzi ludzi o legendach, tradycjach lokalnych dowiadują się od osób starszych.


Beneficjent

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Szkolna 13, 42-286 Koszęcin

Tel: 34 373 52 95

WWW: www.lesnakrainalgd.pl

E-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 08.2021 - 03.2022

Zasięg lokalny -

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 50.708,77

w tym środki z UE: 28.663,50

z budżetu państwa: 16.366,50

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 5.678,77

inne: 0,00