Projekty 2014-2020

Przebudowa amfiteatru przy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach oraz zakup wyposażenia

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” oraz dworek Stefana Żeromskiego to wyjątkowy i innowacyjny projekt na mapie regionu świętokrzyskiego i całej Polski. Wyróżnia go wielopłaszczyznowość i wykorzystanie bazowania na tradycji i kulturze polskiej wsi utrwalonej na kartach dzieł Stefana Żeromskiego. W idealny sposób wykorzystuje potencjał społeczny bazując na talentach grup artystycznych działających w gminie Masłów oraz edukuje uczniów z miejscowych szkół. Wpływa także na zwiększenie wiedzy wśród turystów odwiedzających Ciekoty. Nie bez znaczenia jest element integrujący lokalną społeczność, która bierze udział w wydarzeniach organizowanych w sali widowiskowej, amfiteatrze oraz kinie letnim. Wyjątkowym czyni go to, że poszczególne części składowe skierowane są do wszystkich grup docelowych zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Ośrodek powstał w 2011 roku. Przez ten czas w budynku CEiK nie były wykonywane większe prace remontowe czy adaptacyjne. Centrum potrzebowało doinwestowania, tym bardziej, że stało się prężnym ośrodkiem na mapie regionu świętokrzyskiego znanym z kultury ludowej oraz krzewienia wiedzy o Stefanie Żeromskim. W ofercie brakowało elementów edukacyjnych związanych z samym pisarzem i połączenia ich z aktualnymi trendami. Sala widowiskowa wymagała remontu, fotele wysłużyły się, użytkownicy narzekali na korzystanie z nich, poprawy wymagała również akustyka sali. Remontu też amfiteatr, drewniane ławeczki narażone na działania atmosferyczne zużyły się, a biorąc pod uwagę liczbę wydarzeń konieczne było przeprowadzenie zmian. Projekt był potrzebny zarówno grupom artystycznym, uczniom szkół, mieszkańcom gminy Masłów oraz turystom.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Przebudowany został amfiteatr zlokalizowany przy Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. W ramach zadania utwardzono teren przed sceną, przebudowano schody, wykonano renowację siedzisk trybun, wymieniono legary i deski sceny, stolarkę na słupach nośnych i dachu, który zyskał nowe pokrycie, rynny oraz rury spustowe. Istniejące schody sceny od strony wschodniej zostały wyłożone łupkiem szarogłazowym. Na budynku Centrum zainstalowano instalację PV. Wewnątrz przebudowana została przestrzeń, w której powstała wystawa poświęcona Stefanowi Żeromskiemu i Barbarze Wachowicz. Wykorzystano w niej multimedia, ekrany dotykowe, a nawet księgę sterowaną gestem. Metamorfozę przeszła sala widowiskowa, w której otapicerowano fotele, położono wykładzinę, wymieniono ekran i okotarowano scenę. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie do kina plenerowego, w skład którego weszły: ekran projekcyjny dmuchany, projektor oraz zestaw nagłośnieniowy.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Nowoczesne i innowacyjne wnętrze obiektu, poprawa akustyki i komfortowe wnętrze sali widowiskowej, modernizacja amfiteatru, stworzenie kina plenerowego - wszystko to poszerza ofertę Centrum, integruje mieszkańców i przyciąga turystów.

Projekt był efektem wielu rozmów i konsultacji. Miał połączyć użytkową formę, jaką pełni Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” z funkcją muzealną i edukacyjną. Jego zadaniem było również nadanie miejscu edukacyjnego charakteru i zbudowanie warunków do rozwoju wiejskiej kultury gminy Masłów poprzez przebudowę istniejącej infrastruktury. Kluczowe było połączenie wszystkich elementów w jedną całość, synegeria tradycji i współczesności, ale również wykorzystanie możliwości jaką daje perspektywa możliwych oszczędności przez montaż instalacji fotowoltaicznej. Najtrudniejsze było wypracowanie koncepcji na realizację tak złożonego projektu oraz przygotowanie samych treści stanowiących wartość edukacyjną nowej wystawy multimedialnej. Osoby realizujące podobne projekty powinny przede wszystkich zwrócić uwagę na tradycję miejsca, w którym będą go realizować i starać się dotrzeć do różnych grup docelowych.


Beneficjent

Gmina Masłów

Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów

Tel: 413110074

WWW: http://szklanydom.maslow.pl/pl/aktualnosci/pokaz/984,zoba cz__jak_zmienil_sie_szklany_dom

E-mail: martyna.lakomiec@maslow.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 12.2021 - 04.2023

Zasięg lokalny - Polska świętokrzyskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 817.404,36

w tym środki z UE: 499.311,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 318.093,36

inne: 0,00