Projekty 2014-2020

Produkty pszczele jako turystyczna marka regionu.

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Celem operacji było poszerzenie dotychczas posiadanej wiedzy, wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk z zakresu produktów pszczelich jako marki turystycznej regionu i szeroko pojętego pszczelarstwa na obszarach wiejskich poprzez udział w wyjeździe studyjnym. Uczestnikami operacji byli pszczelarze i przedstawiciele instytucji około rolniczych z terenu województwa śląskiego.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy operacji poznali dobre praktyki, kreatywne, niekonwencjonalne a zarazem możliwe sposoby wykorzystania produktów pszczelich, a co za tym idzie możliwości wykorzystania potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu marki turystycznej regionu na przykładzie działań zrealizowanych przez pszczelarzy z terenu Kurpi oraz Podlasia.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Dzięki realizacji operacji osiągnięto zakładany efekt natychmiastowy w postaci wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 45 uczestnikami wyjazdu studyjnego i zaplanowanych w jego ramach wykładów, warsztatów, pokazów: z tematyki dotyczącej certyfikacji produktów lokalnych, prowadzenia zagród edukacyjnych, pozyskiwania produktów pszczelich, poszerzania oferty gospodarstw pasiecznych o produkty, m.in. na bazie pyłku pszczelego, pierzgi, mleczka pszczelego, miodu oraz wosku, w tym również produkty niekonwencjonalne, kosmetyki naturalne na bazie produktów pszczelich.

O sukcesie operacji zdecydowała współpraca pomiędzy Przedstawicielami Beskidzkiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności z uczestnikami wyjazdu studyjnego oraz wsłuchanie się w aktualne potrzeby środowiska pszczelarskiego i odpowiedź na nie.


Beneficjent

Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności

Franciszkańska 11B Rychwałd, 34-322 Gilowice


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

I. Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Działanie PROW:

Schemat 2 PT PROW 2014-2020 (KSOW)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 03.2022 - 10.2022

Zasięg lokalny - Polska śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 67.355,00

w tym środki z UE: 60.079,50

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 7.275,50

inne: 0,00