Projekty 2014-2020

Agroliga - Zakład Metalowy „Agromasz” Gruszczewski Janusz

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w Mrągowie. Firma rozpoczęła działalność w 1991 roku świadcząc usługi w zakresie napraw sprzętu rolniczego i produkcji drobnych elementów w kooperacji. Z czasem rozszerzono profil produkcji o eksport urządzeń do przeróbki i zagospodarowania gnojowicy dla duńskiej firmy Kimadan. W roku 2000 uruchomiono produkcję ładowaczy czołowych do ciągników rolniczych, a w kolejnych latach rozpoczęto wytwarzanie osprzętu rolniczego oraz tuzów. Przedsiębiorstwo współpracuje z kontrahentami w Danii, dla których wykonuje różne maszyny i urządzenia rolnicze, tj. agregaty uprawowe, brony chwastowniki, urządzanie do zagospodarowania gnojownicy, kultywatory; klatki do czyszczenia racic dla bydła, przyczepy, wertykulatory, czerpaki transportowe, zgarniacze rolnicze itp. W celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, w szczególności na rynkach zagranicznych, konieczne stało się unowocześnienie produktów poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Szeroki proces inwestycyjny z wykorzystaniem środków unijnych oraz dodatkowych środków własnych obejmował m.in. belgijską prasę krawędziową LVD oraz amerykańskie centrum obróbcze Haas VF-3 i centrum tokarskie Hass ST-25. W wyniku realizacji projektu nastąpiło wdrożenie przez Zakład Metalowy „AGROMASZ” wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych ładowaczy czołowych przystosowanych do pracy z ciągnikami o mocy powyżej 140 kW (obecnie jest na nie duże zapotrzebowanie rynku). Projekt przyczynił się do wdrożenia innowacji produktowej, jak i procesowej.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W wyniku podjętych działań inwestycyjnych podniesiono precyzję wykonania elementów giętych i przyśpieszono proces ich wytwarzania. Centrum obróbcze oraz centrum tokarskie pozwoliło uzyskać wysoką dokładność i powtarzalność elementów skrawanych, a także zwiększyć wydajność produkcji. W efekcie realizacji projektu przedsiębiorstwo osiągnęło także wyższą elastyczność produkcji, dzięki czemu szybciej reaguje na zmienną koniunkturę rynkową i oczekiwania odbiorców. Wzrosła konkurencyjność i rentowność firmy. Projekt wpłynął także pozytywnie na otoczenie społeczne przedsiębiorstwa, ponieważ na skutek wzrostu produkcji konieczne stało się zwiększenie zatrudnienia - powstały nowe miejsca pracy.

Działanie miało charakter innowacyjny, obejmowało nie tylko inwestycje materialne, ale również wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Istotną rolę w prowadzeniu projektu pełniła wysokiej klasy kadra inżynierska przedsiębiorstwa, która zapewniła sprawną transpozycję efektów badań B+R na wewnętrznych proces produkcyjny. Zrealizowane działania były bodźcem do dalszego rozwoju firmy. Zwiększenie popytu na produkty „Agromaszu” i związany z tym dynamiczny wzrost produkcji spowodował, że konieczne stało się zbudowanie nowych hal fabrycznych i wyposażenie ich w nowoczesne linie produkcyjne. W dalszej kolejności przedsiębiorstwo zakupiło linię do malowania proszkowego wraz z komorą do śrutowania elementów stalowych. Zakład posiada System Zarządzania Jakością – ISO 9001 oraz certyfikat niemieckiej firmy TÜV Rheinland.


Beneficjent

Zakład Metalowy „Agromasz” Gruszczewski Janusz

Lubelska 42B, 11-700 Mrągowo

Tel: 89 741 21 92

WWW: https://agromasz.com.pl/

E-mail: kontakt@agromasz.com.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 06.2018 - 07.2022

Zasięg wojewódzki - Polska warmińsko-mazurskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 2.140.692,00

w tym środki z UE: 1.146.923,60

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 993.768,40

inne: 0,00