Projekty 2014-2020

Agroliga - Gospodarstwo Rolne Łukasz Pergoł

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Gospodarstwo Rolne Łukasza Pergoła specjalizujące się w produkcji roślinnej. W strukturze zasiewów dominują: burak cukrowy, rzepak ozimy, groch siewny, jęczmień jary oraz pszenica ozima. 

Posiadanie nowoczesnego parku maszynowego w gospodarstwie rolnym jest aktualnie koniecznością. Niemal całkowicie odstąpiono od uprawy płużnej na rzecz uprawy bez orkowej. Dlatego Gospodarstwo Rolne Łukasza Pergoła skorzystało z wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – modernizacja parku maszynowego.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

W ramach działania zakupiono ciągniki rolniczy 116 KM i 200 KM, opryskiwacz polowy – zaczepiany oraz przyczepy rolnicze.

Wprowadzono do gospodarstwa nowoczesne technologie np.: do zabiegów ochrony roślin wykorzystywany jest opryskiwacz polowy o pojemności 6900 litrów, wyposażony w GPS. Umożliwia to stałą cyrkulację cieczy w belce polowej, zmienną wielkość kropli podczas oprysku, jednocześnie kontrolując wysokość belki. Nowoczesne wyposażenie w opryskiwaczu pozwala na zredukowanie zużycia środków ochrony roślin bez pogarszania skuteczności zabiegów.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Gospodarstwo stale się rozwija, unowocześnia i modernizuje. Zrealizowana operacja wpłynęła na zwiększenie skali produkcji. Inwestycje pozwoliły uzyskać odpowiedną jakość produkcji, co jest jednym z najważniejszych zagadnień w gospodarce i podstawą racjonalnego gospodarowania.

Wdrożanie nowinek technologicznych w gospodarstwie poprzez wprowadzenie parku maszynowego pozwala uzyskać wysokie plony uprawianych zbóż, roślin okopowych oraz bobowatych grubonasiennych przy racjonalnych nakładach pracy.

 


Beneficjent

Gospodarstwo Rolne Łukasz Pergoł

Burkat 31, 13-200 Burkat

Tel: 508 589 320


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2015 - 07.2023

Zasięg lokalny - Polska warmińsko-mazurskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 600.000,00

w tym środki z UE: 0,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00