Projekty 2014-2020

AgroLiga 2023 – Gospodarstwo Rolne Daniel Malicki

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Gospodarstwo powstało poprzez zakup 370 ha wraz z budynkami po PGR. Ziemia była zakrzaczona, bardzo podmokła, zachwaszczona i uboga w składniki mineralne oraz próchnicę, a osiągane plony na początku działalności rolniczej były bardzo niskie. Budynki obór, garaży i suszarni były zniszczone i wymagały remontu.

Państwo Maliccy podjęli decyzję o chowie i hodowli owiec, bardzo innowacyjną jak na lokalne tradycje. Ziemię należało właściwie doprawić i zastosować meliorację.

Wszystkie działania miały doprowadzić do osiągania plonów powyżej średniej krajowej. Chów owiec miał rozpowszechnić popularność spożywania jagnięciny, która jest mało znana w regionie Warmii i Mazur.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Rozwój działalności następował sukcesywnie, poprzez dopracowanie systemu chowu i hodowli owiec, pozwalającego osiągnąć zarówno dużą plenność stada, jak i mięso o najwyższej jakości umożliwiające rozwój przetwórstwa.

W produkcji roślinnej kluczową rolę odegrały inwestycje w maszyny do uprawy gleby, które były wybierane pod kątem zarówno wydajności, jak i rolnictwa precyzyjnego. Pozwoliło to osiągać rekordowe plony. Państwo Maliccy, aby rozwijać gospodarstwo, korzystali z funduszy PROW „Modernizacja gospodarstw rolnych” w latach 2008 i 2017. Z tych środków zakupili niezbędne maszyny m. in. agregat uprawowo-siewny, rozsiewacz nawozów, opryskiwacz z elektroniczną kontrolą Lemken, ciągniki na bliźniakach z automatycznym prowadzeniem, kombajn na gąsienicach, opryskiwacz z elektroniczną kontrolą itd.

W celu dostarczenia na rynek zbóż najwyższej jakości, w gospodarstwie powstał kompleks suszarniczo-czyszczący z silosami i magazynami zbożowymi.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

W gospodarstwie utrzymywanych jest ok 1300 szt. owiec, w tym 436 szt. maciorek rasy kamienieckiej. Ich plenność to 168%, użytkowość rozpłodowa - 145% (4 medale i wice czempionat dla tryka w XXX Narodowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych Poznań 2023). Od 3 lat działa przetwórstwo na zasadach RHD i MOL, o szerokim wachlarzu produktów z jagnięciny: m.in. burgery jagnięce, szaszłyki, combry, kotlety na grilla itp.

Rekordowe plony pszenicy orkiszowej to 4 t/ha, pszenicy w konwencji - 9.10 t/ha, rzepaku - 4,6 t/ha i traw nasiennych - 800 kg/ha

O sukcesie Państwa Malickich zadecydowało zaangażowanie, ciężka praca oraz wytrwałość w dążeniu do celu.

W trakcie realizacji problemem okazał się brak możliwości uboju jagniąt we własnym zakresie. Najbliższa ubojnia spełniająca wymogi oddalona jest o 50 km od gospodarstwa. Okazało się też, że do uprawy 370 ha o różnym nachyleniu terenu potrzebne są gąsienice i koła bliźniaki, w które należało wyposażyć sprzęt i ciągniki. Pan Daniel sam zakłada melioracje i dzięki temu osuszył znaczną ilość gruntów.

Przetwórstwo prowadzone jest w obrębie kuchni w domu. Docelowo ma zostać przeniesione na poddasze, które czeka teraz na wykończenie.

Projekt pokazuje, jak wiele działalności i aktywności mogą realizować kobiety mieszkające na obszarach wiejskich - to żona pana Daniela, Kasia zajmuje się hodowlą owiec oraz przetwórstwem. Poza tym przyjmuje również grupy studentów z UWM w Olsztynie, którzy nabywają na owcach państwa Malickich praktyki zawodowej.

Produkcja roślinna prowadzona przez pana Daniela osiąga plony powyżej przeciętnej krajowej, ale dzięki wprowadzaniu innowacyjnych zasad nadal ma cechy rolnictwa precyzyjnego.

Takie rozwiązania należy rozpowszechniać, a Państwo Maliccy bardzo chętnie dzielą się swoją wiedzą zdobytą na przestrzeni lat prowadzenia gospodarstwa.


Beneficjent

Gospodarstwo Rolne Daniel Malicki

Komalwy 10, 11-008 Świątki

Tel: 501268538

WWW: https://www.facebook.com/owczeklimaty

E-mail: dk_maliccy@wp.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

II. Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Działanie PROW:

M04-Inwestycje w środki trwałe


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 04.2016 - 07.2023

Zasięg lokalny - Polska warmińsko-mazurskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 500.000,00

w tym środki z UE: 500.000,00

z budżetu państwa: 0,00

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 0,00

inne: 0,00