Projekty 2014-2020

Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska

KONTEKST I CELE PROJEKTU

Trzonem projektu „Smaki Leśnej Krainy Górnego Śląska” był konkurs kulinarny skierowany do wszystkich mieszkańców obszaru LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” bez względu na wiek i doświadczenie w branży gastronomicznej. Zadanie konkursowe polegało na zgłoszeniu przepisu wraz ze zdjęciem w jednej z czterech kategorii: przystawka, danie główne, deser oraz danie dla dzieci. Jednak musiały to być przepisy śląskie, tradycyjne, związane z regionem.

Projekt miał rozwiązywać problemy związane z brakiem wiedzy wśród mieszkańców o lokalnym dziedzictwie kulinarnym oraz popularyzować kuchnię tradycyjną. Celem operacji było zaktywizowanie społeczności lokalnej, która weźmie udział w konkursie kulinarnym oraz działaniach towarzyszących. Dodatkowo wydanie publikacji oraz filmów na kanale YouTube miało popularyzować tradycyjną kuchnię.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

Spot reklamujący, zapraszający do udziału w konkursie nagrano w Karczmie Koszwice, która słynie z tradycyjnego menu. Szef kuchni (a zarazem właściciel) pięknie zachęcał do warzenia ciapkapusty, karminadli i szpajzy. Konkurs był wyzwaniem, bo istotny był przepis i efekt wizualny potrawy. Aby znaleźć prawdziwe, tradycyjne receptury mieszkańcy zaczęli szukać w różnych źródłach, dopytywać, rozmawiać z seniorami rodów, zintegrowali się przygotowując zadanie konkursowe. Niesamowite było to, że zgłoszenia wysyłali profesjonalni kucharze, restauratorzy, gospodynie domowe, zupełni amatorzy, a nawet najmłodsi mieszkańcy obszaru LGD. Laureatów spośród 64 przepisów wyłoniło fachowe jury. Komisja musiała również wziąć pod uwagę zadanie dodatkowe. Każdy z uczestników przedstawiał eko poradę, czyli wskazówkę, jak gotować, aby nie marnować jedzenia.

Nagrody, którymi były kulinarne gadżety oraz kosz specjałów spożywczych od lokalnych producentów, zostały wręczone podczas bankietu w Kaletach. Statuetki dla zdobywców pierwszych miejsc przygotowała kuźnia artystyczna „Zoriabresk”. Twórcom projektu zależało na utrwaleniu miejscowego dorobku kulinarnego dla kolejnych pokoleń, dlatego przepisy wszystkich laureatów znalazły się zarówno w publikacji papierowej, jak i cyfrowej. Ta druga to cykl dziesięciu kulinarnych filmów na kanale YouTube. Konkurs zaowocował spopularyzowaniem kilku gastronomicznych miejsc na obszarze LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, kół gospodyń wiejskich, nawiązaniem nowych relacji pomiędzy ludźmi, których łączy pasja. Pokazał też społeczeństwu, jak mocne są śląskie obyczaje.

Wykorzystywane narzędzia: strona internetowa: www.lesnakrainalgd.pl, Facebook: Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, YouTube Leśna Kraina.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY I WNIOSKI

Efektami realizacji operacji były: wzrost wiedzy na temat dziedzictwa kulinarnego, integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Ilościowe efekty to: wydanie publikacji z wyróżnionymi w konkursie przepisami, nagranie 10 filmów z przepisami i udostępnienie ich na kanale YouTube.

Uczestnicy projektu przygotowując się do konkursu, pogłębili swoją wiedzę na temat tradycyjnej, lokalnej kuchni.

Niezamierzonym efektem prowadzonych działań jest bardzo duże zainteresowanie publikacją oraz wiele zapytań dotyczących możliwości zrealizowania filmów z przygotowaniem przepisów mieszkańców (restauratorów i amatorów).

O sukcesie projektu zadecydował wybrany temat związany z kulinariami. Innowacyjność projektu polega na wydaniu profesjonalnych filmów o tematyce przygotowania śląskich potraw.

Trudności pojawiły się głównie przy realizacji filmów. Trzeba było wszystko dobrze zaplanować, ponieważ potrawy były przygotowywane od początku do końca podczas kręcenia, co wymagało sporo czasu oraz cierpliwości wszystkich zaangażowanych. Doświadczenie związane z logistyką tego przedsięwzięcia jest bardzo cenne i z pewnością zostanie wykorzystane w przyszłości.

Projekt zasługuje na miano dobrych praktyk, ponieważ wpływa na wzrost integracji społeczności lokalnych, wykorzystuje nowoczesne narzędzia do prezentacji tradycyjnej kuchni śląskiej i ją popularyzuje.


Beneficjent

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”

Szkolna 13, 42-286 Koszęcin

Tel: 34 373 52 95

WWW: https://lesnakrainalgd.pl/

E-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl


Program operacyjny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Priorytet PROW:

VI. Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działanie PROW:

M19-Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS)


Termin i miejsce realizacji

Termin realizacji projektu: 08.2021 - 11.2022

Zasięg lokalny - Polska śląskie

Koszt projektu

Całkowity koszt projektu: 49.940,48

w tym środki z UE: 28.599,14

z budżetu państwa: 16.346,86

z budżetu samorządów: 0,00

środki prywatne: 4.994,48

inne: 0,00